Abax-Norway-MRakke-112-1280px

Så påverkar en fossilfriflotta dig med förmånsbil

Hur skall du välja förmånsbil i framtiden med tanke på fossilfri fordonsflotta?

Framtidens miljöbilsregler

Utredningen har förslag om premier för miljö- och supermiljöbilar (billigare för företaget). Utredning pekar på förslag i två paket (A och B nedan). Generellt blir det fortfarande förmånligt att välja el, laddhybrid eller gasbil. (70% rabatt på rena elbilar, 50% på laddhybrider (<50gr/km)

Det kommer också att bli dyrare att välja bensin/diesel bil som förmånsbil from 2015, både för dig som förmånstagare och för företaget via ökad/ändrad fordonsskatt och andra avgifter.

De olika förslagen/paketen

Paket A - förmånsvärde

Ny registreringsskatt för CO2 utsläpp, gränsvärde/brytpunkt 2015 120gr/km, miljöbonus för värden under 120gr/km och straffskatt för värden över brytpunkten. Brytpunkt ner till 90gr/km 2020

Supemiljöbilspremien bort (om reg.skatt införs), bränsleflexibla bilar får en bonus på 15kkr (laddhybrid, gas, el, etanol)

Förmånsvärden höjs över hela linjen, 40% rabatten på förmånsvärdet för el, laddhybrid, gas bilar är kvar till 2018

Femårsbefrielsen på fordonsskatt för miljöbilar tas bort,

Paket B (liknar dagens system) - förmånsvärde

Kraftigare koldioxiddifferentiering i fordonsskatten, dvs ökad straff för bilar som släpper ut mer CO2 (50kr/gram över miljöbilsgräns 120gr/km). 5års rabatten för miljöbilar försvinner from 2015.

Supermiljöbilspremien höjs till 70 000 kr för renodlade elbilar medan andra bilar med max 50 g CO2/km får 50 000 kr. Premien ska finnas till år 2020

Förmånsbeskattning, årsmodell 2015 och senare kan tillföras en koldioxidstyrd komponent som höjer förmånsvärdet i takt med att CO2-utsläppet ur avgasröret ökar.

Elbilar föreslås få 70 procents rabatt, laddhybrider 50 procents rabatt och andra alternativt drivna bilar, t ex gas och etanolbilar, två procent rabatt på förmånsvärdet relativt jämförbar bil fram till 2018

SammanfattningOm något av paketen genomförs kan den som får förmånsbil från företaget 2015 och framåt och som kör el- eller laddhybrid även i fortsättningen räkna på stora subventioner och mycket låga förmånsvärden. Det gynnar inte bara föraren utan också företagen.

Elbilar föreslås få 30% av förmånsvärdet av en jämförbar bensin/dieselbilFör en liten elbil kan förmånsvärdet bli 3-400kr/mån. Laddhybrider (under 50gr/km) kommer också att få bra rabatter på förmånsvärdet (50%)

Väljer du en bensin eller dieselbil kommer förmånsvärden att gå upp.

Förslagen i utredningen kan träda ikraft redan 2015

Läs mer om FFF (Fossil fri fordonsflotta) här