Car driving on road through green field

Så minskar ABAX sina utsläpp och gör produkterna grönare

ABAX lanserar nu en rapport som visar hur företaget arbetar ambitiöst och systematiskt för att minska klimatutsläpp och negativ miljöpåverkan. Vi har pratat med Taryn Sumpton, hållbarhetsrådgivare på ABAX. 

– Det här är ett viktigt arbete som både är förankrat i och initierat av nyckelpersoner inom ABAX ledning. De åtgärder vi vidtar kommer att skapa verkliga förbättringar för klimat, miljö och samhälle. Samtidigt måste vi värna företagets mål för innovation, tillväxt och lönsamhet, säger Taryn Sumpton.

Sedan 2020 har hon varit rådgivare för hållbarhet på ABAX. Hon är en av huvudpersonerna bakom företagets arbete med klimat, miljö och socialt ansvar.

Tar ansvar för att det är rätt och behövs

– ABAX är ett företag som genom sina produkter redan hjälper kunder att ta ansvar och minska negativ påverkan på klimat och miljö. Det gäller till exempel våra lösningar som premierar ansvarsfull körning av tjänstebilar. Med den utgångspunkten är det väldigt givande att arbeta med företagets egna och stora ambitioner att ta socialt ansvar till en ny nivå, säger Taryn Sumpton.

Hon har en utbildning i hållbarhet från Cambridge University, och i mer än tio år har hon varit engagerad i volontärarbete i sitt hemland Sydafrika.

– Jag har specifikt fått i uppdrag att arbeta med målet att ABAX ska bli koldioxidneutralt och att vår leveranskedja ska bli grönare. Inom klimatutsläpp handlar det om ett omfattande och grundligt arbete med kartläggning och rapportering. Det viktigaste är att skapa rörelse mot de mål vi satt upp oss. Detsamma gäller för leverantörskedjan, där vi redan har skapat betydande förbättringar i materialval och återvinning.

Du kan läsa om detta – och mycket mer – i hållbarhetsrapporten som ABAX nyligen publicerade.

Varför är detta arbete viktigt för ABAX och varför investerar de så mycket i ansvar och hållbarhet? – Det viktigaste svaret är att vi anser att det är objektivt rätt att ta ansvar – oavsett hur världen ser ut. Och då kan alla se att världen behöver mer av det. I allt högre grad ser vi också att kunder, anställda och investerare förväntar sig att vi ska ta detta tillvägagångssätt.

Taryn
Taryn Sumpton, hållbarhetsrådgivare på ABAX

Fokus på utsläpp och leveranskedja

Hon beskriver hur ABAX har organiserat arbetet:

1. Utsläpp: ABAX kartlägger utsläpp på tre nivåer, med hjälp av erkända myndigheter och standarder. Först kommer direkta utsläpp från företagets egna bilar och annan verksamhet. Den andra nivån är inköp av energi till byggnader och fordon. Den tredje utsläppsnivån, som är störst, omfattar medarbetarnas pendling, tjänsteresor och utsläpp relaterade till köp av varor och tjänster.

– Målen vi arbetar med i år handlar om hur vi kan minska utsläppen genom flera åtgärder. Exempelvis ska andelen el- och hybridtjänstebilar vara upp till 80 procent. Även om vi är övertygade om det positiva värdet av fysiska möten måste vi minska utsläppen från alla typer av resor. Och sist men inte minst har vi också som mål att ta bort allt rött kött från våra matsalar. När det kommer till pendling har vi satt upp ett belöningssystem, där anställda kan skicka en euro till ett ändamål som de väljer varje gång de väljer att åka cykel eller kollektivtrafik, förklarar Taryn Sumpton.

2. Försörjningskedja: Här är målet att skapa en grön försörjningskedja under 2025, samt att uppfylla kraven på sociala förhållanden i försörjningskedjan. I Norge finns sedan förra året den så kallade åpenhetsloven, på svenska öppenhetslagen, som ska se till att företag respekterar mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden i hela värdekedjan. 

– Det är den här delen av värdeskapandet som vi verkligen kan kontrollera och förbättra. Det är ett ramverk med tre balkar. För det första måste vi ha en strömlinjeformad leveranskedja som möter framtidens klimat- och miljökrav. För det andra måste vi ha ett program för samarbete med leverantörerna. Och för det tredje kommer vi att bygga en instrumentpanel där vi kan följa vår egen utveckling. 

Grönare plast gav bättre bitar

Fokusområdena är materialval, inköp och cirkularitet. Det har redan resulterat i flera åtgärder med betydande effekt, till exempel när det gäller plasten som används till de välkända ABAX-chippen som finns i kundernas bilar.

– Efter att vi bytte till en plast med bättre miljöprofil, blev chippens kvalitet högre. Samtidigt har fabriken rapporterat att produktionsprocesserna har förbättrats. Det är bra nyheter. Eftersom vi har tagit äganderätten till själva ABAX-chippen kan vi även kräva att få tillbaka dem. Detta har gett oss kontroll över produkternas livscykel, vilket bidrar till cirkularitet.

Taryn Sumpton uppskattar familjelivet på Vestfoldskusten. Glädjen över att ha nära till vattnet delas även av arbetsgivaren. Varje år sponsrar ABAX saneringen av kust och havsbotten utanför Larvik, som utförs av anställda och lokala dykare. Detta är en del av de pengar som ABAX avsätter för välgörande ändamål, och som fördelas mellan kontoren i Europa.

Vill du veta mer om hur ABAX arbetar med ansvar och vilka mål företaget sätter? Klicka här för att ta en närmare titt på årets rapport om hållbarhet.

Läs vår senaste hållbarhetsrapport

Vill du veta mer om hur ABAX arbetar med ansvar och vilka mål företaget sätter?

Ta en närmare titt på årets rapport om hållbarhet