Foeretag-bilpark-och-maskinutrustning.jpg

Så här minskar du risken för att fordonsflottan och maskinerna kraschar

Korrekt fordons- och utrustningshantering minskar risken för dyra missöden. Modern teknologi för körjournaler och utrustningskontroll ger dig kontroll på servicetillfällena.

Bilar och utrustning som plötsligt slutar fungera skapar betydande förluster för företag – allt från personskador, reparationskostnader, driftstopp till förlorad vinst. Den välkända domino-effekten är ett faktum.

Förebyggande underhåll är lösningen

Förebyggande underhåll, globalt känt som ”Predictive Maintenance”, är den senaste teknologin för att undvika arbetsolyckor och förstörd utrustning. Teknologin hjälper företag med fordon och maskiner att minska sannolikheten för att oförutsedda driftstopp ska uppstå, vilket i sin tur minskar kostnaderna avsevärt, sparar tid och ökar effektiviteten inom företaget.

För att en bil, maskin eller en annan typ av arbetsutrustning ska fungera i många år är regelbundna inspektioner nödvändigt. Tidigare har det varit tidskrävande för företag med stora fordonsflottor, eller olika typer av utrustning, att få kontroll på allt manuellt. Modern teknologi löser nu problemet genom att skicka automatiska påminnelser på SMS eller e-post när det dags för kontroll eller service, beroende på bilens körsträcka eller maskinens drifttid. Teknologin används både inom globala bolag och mindre företag med få anställda.

Hur fungerar det i praktiken?

I ABAX digitala system för körjournaler och utrustningskontroll kan företagets administratör (ofta fordonsansvarig i större företag och ägaren i mindre företag) ställa in valfria intervaller mellan inspektioner, till exempel: varje år för bilarna, eller efter X antal drifttimmar för maskinerna.

Bilarnas servicetillfällen kan ställas in baserat på deras körsträcka och på samma sätt som för maskinerna, kan man som administratör ställa in intervaller mellan inspektionerna. Genom att lägga in vilket telefonnummer eller vilken e-post man önskar få servicevarningarna skickad till får administratören automatiska påminnelser anpassade efter företagets unika behov.  

-          En av våra klienter, som arbetar inom byggbranschen, upptäckte att några av deras maskiner riskerade att krascha på ett väldigt tidigt stadium. Eftersom skadorna upptäcktes vid systemets schemalagda servicetillfälle kunde felet repareras utan att maskinerna förlorade prestanda. Det blev betydligt billigare för dem än vad det skulle kostat om de hade väntat tills maskinerna helt slutat fungera, säger Bjørn André Hagen, produktchef för ABAX Equipment Control på ABAX Group.

Har du några frågor? Klicka på knappen nedan, så visar vi hur det fungerar!

GRATIS DEMO