Revisorn har inte alltid rätt

Många av våra kunder refererar till information de har fått av sina revisorer i avseende hur de skall hantera sina företagsbilar.

En bra revisor är kanske en av de viktigaste funktionerna inom många verksamheter. De flesta revisorer som jag kommer i kontakt med är väldigt duktiga och skickliga i sin yrkesroll. När det gäller körjournaler och regelverket kring hur man ska hantera företagets fordonsflotta, finns det tyvärr alltför ofta brister i rekommendationen många revisorer ger sina uppdragsgivare. En av mina kollegor besökte en kund som enligt sin revisors utsaga inte behövde några körjournaler, då de bara använder sina bilar under dagtid.

Eftersom Skatteverket använder sig av omvänd bevisföring och vill kunna ta del av den dokumentation som visar att bilarna används korrekt, kan denna typ av råd få en förödande konsekvens för de företag som invaggas i falsk trygghet. I detta fall var det en revisor på ett av Sveriges största revisionsföretag som gav kunden denna rekommendation. Det är tyvärr alltför vanligt att såväl existerande som blivande kunder till ABAX har fått råd av sina revisorer som går helt stick i stäv mot Skatteverkets regler.

ABAX följer de senaste skattereglerna

Vi är två personer på ABAX i Sverige som följer alla domar som är relaterade till bilkörning, och har därigenom erhållit god kännedom om de prejudikat som finns inom detta område. Vi har som målsättning att vara den ledande aktören när det gäller tekniska lösningar inom telematik och även ha den största kompetensen när det gäller de juridiska aspekterna kring detta. Ni är alltid välkomna att ta kontakt med oss om ni behöver hjälp och vägledning beträffande ert bilanvändande.

Kör försiktigt där ute!