csr abax report 2021

Resan mot ett mer hållbart ABAX fortsätter

Larvik - ABAX AS har publicerat sin andra, årliga hållbarhetsrapport som sammanfattar de miljömässiga och sociala initiativen (CSR) för 2021. ABAX Miljörapport för 2021 tar upp ABAX:s engagemang för minskade utsläpp, grönare värdekedja och inte minst förankringen att utveckla den gröna tekniken av framtiden.

ABAX fortsätter sin koldioxidneutrala resa med ytterligare mål

ABAX har ett uttalat mål att vara 100 % koldioxidneutral i slutet av 2022. Detta uppnådde företaget redan 2020. Målet är att arbeta med en översyn av hela värdekedjan och företagets miljöpåverkan för att förbli koldioxidneutral, även 2022. På denna resa höjs ambitionerna och ytterligare mål läggs till för en hållbar drift av ABAX.

“Alla företag bör undersöka hur verksamheten påverkar världen – 2022 är detta viktigare än någonsin”

Bruce Atle Karlsen, Chief Performance Officer ABAX.
Atle Karlsen

Saas gör det lättare att driva hållbart

Hållbarhet är ett kärnvärde i ABAX och som en del av företagets nya strategi lanserade ABAX en ny tjänst 2021, som ska hjälpa våra kunder att verka mer hållbart. ABAX Smart Connect, som anses vara en revolution i branschen, kommer, med hjälp av ISO-standarder, att eliminera behovet av hårdvara från tredje part genom att använda fabriksmonterad telematik. Tjänsten ger bland annat användarna bättre kontroll över miljöanvändningen av maskiner, i en separat miljöredovisning. Detta kommer att hjälpa fler att ta ett stort steg mot en grönare vardag. ABAX Smart Connect är framtidens telematik, och ABAX är en pionjär för resten av branschen.

Smart connect graphic

Flera hållbarhetsprojekt

ABAX har ett antal projekt som alla bidrar till att utveckla företagets sociala ansvar (CSR). Ett av dessa initiativ är trädplanteringsprojektet. Här planteras ett träd för varje enhet ansluten till ABAX globala nätverk. Varje träd, som planteras i samarbete med WeForest, symboliserar hur våra kunder börjar bli mer hållbara genom att använda våra lösningar.

"Ett år längre" är ytterligare ett miljöinitiativ där ABAX kommer att hjälpa kunder från olika branscher att öka livslängden på sina tillgångar med ett år med hjälp av telematik.

ABAX close the loop for a circular designed supply chain

 

Läs rapporten här och mer om ABAX ABAX hållbarhetsarbete.
 

Kontakt: 

Atle Karlsen – CPO atle.karlsen@abax.no 

Sandra Lindberg – Communications Director, sal@abax.no