bloggbild

Politikerbesök på ABAX.

Den 16:e november gästade Åsa Coenraads (M) ABAX.

Åsa har varit moderat riksdagledamot sedan 2010 och sitter som ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet. Åsa togs emot av ABAX svenska vd Mathias Eliasson. Vi ser väldigt positivt på att våra folkvalda besöker näringslivet och tar del av vår syn på potentiella förbättringar, säger Mathias.

Under mötet diskuterades bland annat problematiken med att vissa yrkeskategorier har svårt att använda sina bilar på ett effektivt och miljömässigt sätt. Eftersom bilkörning i Sverige styrs utifrån var man har sitt tjänsteställe så kan det tyvärr vara så att vissa personer kör bilen på ett irrationellt sätt för att slippa risken att få förmånsbeskattning på en bil som använd väldigt sparsamt för privat körning.

Som vi skrivit om tidigare så skulle effektiviteten öka, kostnaderna och miljöpåverkan minska om man exempelvis tog bort det fasta förmånsvärdet och istället beskattade de faktiska milen som klassificeras som privat körning. Med detta system så skulle staten troligtvis få in mer skatteintäkter eftersom man i ett sådant scenario väldigt lätt skulle kunna ha en redovisningsmodell för detta. En sådan lösning skulle också underlätta för de personer som har beredskapstjänstgöring med korta inställelsetider, eftersom de då skulle få möjlighet servicebilar på ett enkelt och korrekt sätt. Jag är fullt övertygad om att vi skull reducera bilkörningen högst avsevärt om det alltid gick att köra på det mest effektiva sättet och bara betala för sin faktiska privatkörning. Detta kommer givetvis att påverka miljöeffekterna i en positiv riktning.

Vi är väldigt tacksamma för att Åsa tog sig tid och lyssnade på våra synpunkter i detta ärende och ser gärna att vi även får ha en dialog med representanter från övriga politiska partier.

Kör försiktigt där ute

Mats Gråberg