EU

Personuppgiftslagen ersätts med EU:s dataskyddsförordning

Senast den 25:e maj 2018 skall alla länder inom EU ha anpassat sig till den nya dataskyddsförordningen. Det påverkar dock inte funktionerna i ABAX produkter.

Personuppgiftslagen (PuL) som trädde i kraft 1998, har som syfte att skydda människor mot kränkning av den personliga integriteten i samband med behandling av personuppgifter. PuL bygger på EU:s gemensamma regler som finns i det så kallade dataskyddsdirektivet. Från och med maj 2018 skall PuL ersättas med den nya dataskyddsförordningen, som skall gälla i alla EU:s medlemsstater.

När det gäller funktionerna i ABAX produkter så kommer denna nyhet inte leda till någon förändring. Det kommer dock att bli vissa administrativa förändringar för de företag som behandlar personuppgifter och detta kommer vi att hålla alla våra kunder uppdaterade om. Vi arbetar just nu med att anpassa oss till det nya regelverket och kommer ge våra kunder information i god tid innan förändringarna träder i kraft.