Mac with abax dashboard

Nytt dashboard ger dig bättre inblick i ditt företag

Med det nya, interaktiva dashboardet är det enklare att få full överblick över företagets bilpark och se var ni kan bli mer effektiva.

Ger dig en kontinuerlig översikt över firmans alla uppdrag. 

Med detta dashboardet får du en djupare inblick i företaget och snabb tillgång till den information som behövs för att ta smarta affärsbeslut. 

Vårt nya dashboard gör det enklare att styra dina fordon med full överblick över resor, körsträckor, skatt, de senaste rapporter och mycket mer. Allt i en plattform. Detta ger dig full kontroll och förbättrad effektivitet. Vem vill inte ha det? 

Spara tid och öka effektiviteten

Det krävs mycket administration och kontroll för att styra en flotta med många fordon. Många gånger måste du prioritera bort administrationsarbete för att istället göra jobbet ute hos kunden. Dashboardet är designat för att du ska spara tid och gör det enkelt för dig att följa upp administrationsuppgifter. 

Flera widgets ger dig en kontinuerlig översikt över företagets arbete. De hjälper dig att förstå bilarnas användning, CO2-utsläpp och mycket mer. Vi gör det enkelt för dig att komma åt rapporter och håller dig uppdaterad med nyckelinformation om bilparken när du loggar in. 

Enkelt att skapa egen layout

Arbetsdagen blir ännu enklare när du anpassar dashboardet efter dina unika behov. Du behöver inte längre tänka på vad du ska klicka på eller vilka rapporter du ska lägga till. Du kan enkelt ta bort, lägga till och ordna om widgetsen så att de passar ditt dagliga arbete och dina rutiner. När du loggar in får du se vilka fordonsområden som behöver hanteras, eftersom varje widget visar status för de viktigaste områdena. Klicka på en widget för att slutföra en uppgift, till exempel att "Godkänna körjournaler".

Resultatet är snabbare beslut eftersom det blir lättare för dig att identifiera viktiga uppgifter och hantera dem. Du får mer tid till fakturerbara arbetsuppgifter och en effektivare arbetsdag. 

Nyttiga widgets

Exempel på nyttiga widgets som hjälper dig att förstå bilparkens prestanda och dra slutsatser från trender: 

Exempel på nyttiga widgets som hjälper dig att förstå bilparkens prestanda och dra slutsatser från trender: 

  • Resor i år: En översikt över årets resor, uppdelade på privat och tjänsteresor.
  • Total körsträcka: Översikt över total körsträcka som är viktigt för leasing, garantier och fördelning av underhållsuppgifter
  • Resor förra året: Jämför dina resor mot en tidigare period för att utvärdera trenderna inom företaget.
  • De senaste 30 dagarna: Översikt över alla tjänsteresor kontra privatresor per dag. Ger dig direkt kontroll över privat bilanvändning av företagets bilar.  

Öka effektiviteten tack vare rätt val vid rätt tidpunkt. Skräddarsy ditt dashboard efter ditt företags behov