Jobbet blir gjort snabbare med ABAX körjournal

Nya regler vid införande av elektronisk körjournal

Förr skrev Datainspektionen i sina texter att man behövde ha ett samtycke vid införande av elektronisk körjournal. Och för att få ett samtycke i arbetslivet så krävs att den anställde själv ska få välja mellan manuell och elektronisk körjournal. Nu har nya direktiv och riktlinjer kommit.

Vi träffade Datainspektionen förra året. Vi presenterade en tanke som vi hade om att deras tolkning av personuppgiftslagen bör ses över. Vi menade att samtyckeslagen bör ändras, och att arbetsgivaren skulle få bestämma ifall företaget skulle använda sig av elektroniska körjournaler eller inte. Sådant är fallet i våra grannländer, som i stort sätt har samma lagtext. Problemet som Datainspektionen såg var lagringstiden.  De menade att allt för ingående data sparades alldeles för länge. Så vi frågade vilken typ av data som behöver tas bort för att det inte skulle vara för ingående, och därmed kränka den personliga integriteten så lite som möjligt.

Resultatet. Den data som Skatteverket kan vilja se på vid en eventuell revision är att anse som viktig data, och det övriga är överflödigt. I vårt fall är ändringen i systemet ganska liten. Administratören kan i dag se alla tjänsteresor i en kartbild. Det ansåg Datainspektionen vara överflödig. Sådan information behöver inte lagras i sju år. Vi kommer därmed att bygga om vårt system så att administratören endast kan se resan i karta i tre månader. Efter den perioden kommer den att tas bort från kundens sida.

För att förklara detta ytterligare kommer vi återigen att hålla ett av våra populära seminarier. Härnäst besöker vi Stockholm. Datumet är satt till 25:e mars - så börja redan nu att boka rum i kalendern för detta. Tidigare har vi haft med Datainspektionen, Skatteverket samt ett fackförbund som är med och informerar om deras synvinkel på elektronisk körjournal, hur man får använda sin bil i tjänsten och hur man ska jobba med det i det vardagliga arbetet.

Vi kommer även att lägga extra fokus på de nya direktiven från Skatteverket. Så för er som finns i närheten av Stockholm och antingen är intresserade av elektronisk körjournal, eller redan har vårt system och vill lära er – boka tid för detta så ska vi se till att alla era frågor blir besvarade.