telematyka

Nedstängningen av 2G och 3G börjat! Så vad behöver du veta om denna förändring?

Just nu rullar operatörerna i Nederländerna och i resten av världen ut nätverksuppgraderingar som till sist kommer att leda till att äldre nätverksgenerationer stängs ner. Samtidigt bygger de allra flesta telematikenheterna i Europa idag på gammal 2G-teknik. Men inte ABAX! Med våra enheter tuffar din verksamhet på som vanligt, även med de nya 4G- och 5G-nätverken.

Varför får detta så stor uppmärksamhet?

Uppståndelsen kring 5G har att göra med den större datakapaciteten vilket möjliggör en massiv expansion av IoT F, samt högre hastighet och låg fördröjning vilket betyder ett stort steg närmare banbrytande teknik såsom självkörande fordon. Men den stora hemligheten bakom allt detta är att den stora mängden data och möjligheten att tolka och agera utifrån denna i realtid, har potentialen att revolutionera logistikbranschen.

Varför släcks 2G och 3G ner?

4G tar över mer och mer av den mobila datatrafiken. Det är idag bara en begränsad mängd data som går via 3G-nätverket och ännu mindre via 2G. 4G-nätverket har blivit den dominerande tekniken eftersom den har bättre täckning och erbjuder kunderna högre prestanda. Och dessutom är den mer kostnadseffektiv för mobiloperatörerna.

4G-nätverket är också bättre lämpat för att hantera ett stort antal anslutna enheter, och eftersom antalet IoT-enheter kommer att öka i framtiden krävs nätverk med större kapacitet. Kapaciteten i 2G- och 3G-nätverken är helt enkelt mycket lägre än i 4G- och 5G-nätverken.

Vilket slags utrustning påverkas av nätverksskiftet?

All utrustning som kommunicerar via det mobila nätverket och som endast stöder 2G- och 3G-teknik kommer att få sämre täckning och/eller kapacitet när dessa nätverk släcks ner. Och till sist kommer utrustningen inte att kunna kommunicera alls! Detta gäller IoT/M2M-enheter, exempelvis telematikenheter och inbrottslarm. Enheter och utrustning som bara stöder 2G och 3G måste alltså bytas ut mot nyare teknik. Bytet ger bättre täckning, ökad hastighet och större kapacitet via det nya 4G-nätverket eftersom det har mycket större kapacitet. Dessutom kommer bytet att säkra dina kommunikationslösningar efter det att 2G-nätverket stängs ner.

Att system tas ur bruk är inget ovanligt. Det är en del av den tekniska utvecklingen. Äldre versioner tas ur bruk för att ge utrymme för nyare och bättre produkter och tjänster. Fokus ligger nu på att ta 2G- och 3G-nätverken ur bruk för att ge mobiloperatörerna större bandbredd, samt möjlighet att utöka 4G och rulla ut 5G. Informationen om när de äldre nätverken tas ur bruk varierar och ändras ständigt. Av den anledningen rekommenderar vi användare av IoT att blicka framåt och att börja framtidssäkra utrustning och användningsområden redan nu.

Vad innebär nätverksskiftet för din verksamhet?

När 4G och 5G rullas ut kommer det inte att ta lång tid innan spårningsbranschen förändras i grunden. När det handlar om telematik kommer nästa generationens nätverk att snabba på dataöverföringen och möjliggöra snabbare responstider. Det resulterar i lägre kostnader, effektivare uppkopplingsmöjligheter och ökad systemkapacitet. Fordonsflottorna blir allt mer beroende av systemen ombord för att öka effektiviteten. Allt som accelererar kommunikationen kan ge stora fördelar för ditt företag.

Uppgraderingens FÖRDELAR:

  • Hastighet: 5G kommer att vara mycket snabbt, även i mycket tättbefolkade områden. Det eliminerar risken för fördröjningar i kommunikationen eller att uppkopplingen bryts – oavsett var förarna befinner sig. Det ger oanade möjligheter till ökad effektivitet: Med programvaran ABAX Fordonskontroll, får du en helhetsbild ”top-down” över dina tillgångar.
  • Responsivt: 5G kommer att ge snabbare överföring av telematikdata. En säkrare fordonsflotta betyder inte bara att företagets anställda, tillgångar och lasten ombord tryggas, det förbättrar också fordonens livslängd, fordonsflottans drifttid, kostnadsstyrningen och den allmänna kundupplevelsen med ögonblickliga uppdateringar.
  • Anslutbarhet: Eftersom 5G ger anslutbarhet för upp till 100 gånger så många enheter samtidigt, hjälper det dig att utnyttja fördelarna med IoT till fullo. Fler och fler smart anslutna enheter kan vara online samtidigt, och tack vare den låga strömförbrukningen, kan vissa anslutna föremål vara i drift i flera månader eller år utan att de behöver servas. 

Hur kommer detta att förändra förvaltningen av fordonsflottan?

Nätverk som 4G och 5G har en ökad responsivitet vilket betyder bättre kommunikation mellan fordonsflottans förare, förvaltare och kunder. Snabbare och bättre anslutbarhet ger en rad fördelar. Med ABAX kan du utnyttja fördelarna med 4G till fullo - från uppdateringar realtid till spårning av släp och planering av rutter. Vår nya hårdvara stöder modern mobilteknik, vilket hjälper dig att välja rätt väg för tillämpningen av IoT.


Tack vare det faktum att spårutrustning i vanliga fall håller i mer än 5 år, kommer 2021 sannolikt att bli det år då telematikleverantörer bör fatta beslutet att uppgradera enheterna till 4G. ABAX har redan uppgraderat sina enheter – vi är faktiskt redan förberedda för förändringar som kommer att äga rum om 15–20 år.

Click here to read about our new ABAX Trip Log that`s compatible with 4G and 5G! 

Hur länge kommer 4G att finnas kvar?

För att välja teknik för utrustning till IoT måste företagen veta hur länge 4G LTE kommer att finnas kvar, om lanseringen av 5G betyder att 4G blir föråldrat, och hur de ska planera sina investeringar. Svaret är att 4G och 5G kommer att finnas parallellt under en lång tid. LTE, vilket står för Long Term Evolution (långsiktig utveckling), kommer att finnas kvar i minst 10 år, så 5G kommer inte att betyda att LTE försvinner inom kort.

För att göra 5G-tekniken tillgänglig tidigt och ge en sömlös användarupplevelse, kommer de första 5G-nätverken och enheterna att fungera icke-fristående, eller non-standalone (NSA). Det betyder att enheten först ansluter till ett 4G LTE-nätverk, och när ett 5G-nätverk blir tillgängligt använder enheten hela 5G för ytterligare bandbredd. En 5G NSA-enhet kan exempelvis använda en bandbredd på 400 Mbps via 4G LTE och ytterligare 200 Mbps via 5G, med en samlad bandbredd på 600 Mbps, vilket tillsammans är snabbare än enbart 4G eller 5G.
 
Under de nästkommande åren kommer nätverkens infrastruktur att utvecklas till att möjliggöra 5G stand-alone (SA), även kallat fristående 5G. Detta ger en låg fördröjning och möjlighet att ansluta till ett stort antal IoT-enheter som är bland de största fördelarna med 5G.

Hur kan man förbereda verksamheten för 5G?

  • Företagsledare kan börja genom att försäkra sig om att alla nya telematikprodukter som köps in är kompatibla och klarar övergången till 5G när det är tillgängligt. Den avancerade tekniken kommer att bygga på en hög grad av virtualisering, vilket innebär att alla företag – oavsett storlek – gynnas av att minska sitt beroende av lokala stordatorer.
  • Det är också en god idé att utse en person i den interna IT-gruppen att leda företagets skifte till 5G. 5G kommer att påverka ditt företag och din verksamhet i grunden och det ska därför betraktas ur varje synvinkel. Alla företag bör tillämpa eller integrera en 5G-strategi i den allmänna företagsstrategin för att säkerställa att viktiga produkt- eller metodändringar genomförs för att underlätta övergången till 5G.
  • Och till sist, etablera en bra relation med företagets telefonoperatör. Oavsett var organisationen är belägen är det viktigt att känna till när 5G kommer att vara kommersiellt tillgängligt där du är och att planera efter detta.

När miljarder nya IoT-enheter tas i bruk under de kommande åren kommer de företag som är förutseende och som förbereder sig redan idag för de långtgående följderna av 5G att ha ett försprång på sina konkurrenter. Dagens digitala affärsmarknad är i ständig förändring, och denna skillnad kan bli avgörande för ditt företags framgång.

Datum för nedstängning Nätverksoperatör Land Teknik
01.01.2021  Swisscom  Lichtenstein  GSM
31.12.2020  T-Mobile  Nederländerna GSM 
31.12.2025  Telenor  Norge GSM 
31.12.2020  Telenor  Norge UMTS 
31.12.2021  Telia  Norge UMTS 
2020  Telenor Sverige UMTS
2025 Telenor/Telia Sverige UMTS
Slutet av 2021 
Slutet av 2024 
Sunrise  Schweiz GSM900 
UMTS* 

 

Förbered dig för framtiden

Om du vill veta ner om hur nästa generations nätverk påverkar din verksamhet, kontakta ABAX redan idag

Kontakt