Statusrapport

När kontrollerade du senast fordonsflottans status?

När du använder ABAX Statusrappport så får du allting kontrollerat åt dig, att ha kontroll på din fordonsflotta har aldrig varit enklare!

Statusrapporten visar förare, registreringsnummer på fordon, fordonstyp, datum för senaste avläsning av mätarställning, tid och datum för senaste resa, ackumulerad mätarställning, ABAX-enhets serienummer, och anställds mobilnummer och e-mailadress.

Använd denna rapport för att kontrollera att all data är uppdaterad och se att ABAX-enheterna fungerar korrekt. Om text är rödmarkerad betyder det att något behöver åtgärdas i systemet. Det är viktigt att alla anställda har sitt mobilnummer och sin e-mailadress uppdaterade, eftersom systemet kan generera automatiska varningar till föraren om något är fel.

Rapporten kan skrivas ut eller exporteras till Excel, CSV och XML.

Du kan även ställa in så att statusrapporten genereras automatiskt på dags-, vecko-,  eller månadsbasis.