Motstånd bildas i okunskap och rädsla för att göra fel

Det menar föreläsaren Kent Hultqvist. Läs vår reflektion kring det.

För ett tag sedan var jag och lyssnade på ett föredrag av Kent Hultqvist, - ett en och en halvtimmes uppträdande späckat med skratt och eftertanke.

Jag fastnade för ett par saker, bland annat detta:

"Motstånd bildas i okunskap och rädsla för att göra fel."

Får lust att ställa frågan:  Varför ser vi inte till att inhämta kunskap om vi är rädda för att göra fel?

Jag ska inte gå vidare med frågan här, inte den filosofiska delen av den i alla fall. Kunskap kan i bland vara krångligt att greppa och inhämta inom vissa områden, det är därför som vi till exempel anlitar experter.

ABAX ser till att säkerställa att alla som jobbar hos oss har rätt kompetens inom våra respektive arbetsområden. Alla medarbetare blir kontinuerligt utbildade och certifierade enligt högt satta krav och standarder.

Det gör att alla som jobbar på ABAX blir experter, och  vi är trygga på att de produkter och tjänster vi levererar utgör en skillnad för dig som har bil i arbetet.

På vår hemsida kan du läsa att ABAX certifierad enligt standarder ISO 9001, 14001, och 27001. För oss som arbetar på ABAX innebär det att vi har dokumenterat hur vi arbetar. Vi har klara policys och mål på hur vi ska jobba varje dag för att bli ännu bättre, vi ställer krav till oss själva och våra leverantörer gällande miljöpåverkan, och vi har klara krav och mål på hur vi säkerställer it- och informationshantering.

Att bli certifierad enligt ovan nämnda ISO standarder kan ta flera år.  ABAX certifierades på 5 månader eftersom vi redan hade etablerat och dokumenterat de flesta styrningsverktygen med tillhörande rutiner som krävs för att genomföra en såpass omfattande sak. Nu står dotterbolagen i Danmark och Sverige på tur, och målet här är certifiering inom 4 månader.