Abax-day2-MRakke-9.jpg.jpg

Minska eller slipp skatten helt för din bil

För oss på ABAX är det viktigt att våra kunder känner till regelverket kring företagets bilar för att kunna avgöra när det uppstår en bilförmån och att veta hur en elektronisk körjournal minimerar denna. Den 18/1 i år tog även Dagens Industri upp och aktualiserade denna problematik.

Dubbelkolla att du beskattas enligt rätt biltyp

För att det skall bli lättare att följa de olika definitionerna börjar jag med en kortare förklaring till de begrepp som används för att beskriva en bils karaktär. Förmånsbil = bil som man betalar en bilförmån för och som man får använda även på fritiden. Företagsbil = en bil som i huvudsak bara får användas till tjänsteresor men även får användas för privata resor i ”ringa omfattning”. Med ”ringa omfattning” menas maximalt 10 tillfällen eller 100 mil per år.

Skilj på privata resor och tjänsteresor

De vanligaste felen uppkommer när man som hantverkare har med sig företagsbilen hem och åker direkt till eller från sitt tjänsteställe och bostaden. Är man på företaget mer än en gång i veckan i snitt så räknas företaget som tjänsteställe och alla resor mellan företaget och bostaden blir därmed klassade som privata resor. Gör man detta mer än 10 gånger per år så har man per definition en förmånsbil, detta gäller även om man inte använder bilen för någon annan privat körning. Vi har väldigt många kunder som måste köra från bostaden till företaget vissa dagar och därför väljer att göra om sina företagsbilar till förmånsbilar.

Kör mer än 3000 mil i tjänsten varje år

Det finns emellertid ett antal regler som man kan använda för att minska sitt förmånsvärde. Kör man över 3000 mil per år i tjänst så reduceras förmånsvärdet med 25%, är bilen av en sådan karaktär att det finns ett begränsat privat användande, så kan man ansöka om reducerat förmånsvärde hos Skatteverket. Man kan även välja en välja en el-, gas-, eller laddhybridbil och då få förmånsvärdet reducerat med 40% procent mot motsvarande bensin eller dieselbil, dock max 10 000 kronor per år.

Svårt att frias från beskattning utan körjournal

Dagens Industri refererar till Yngve Gripple, sakkunnig på Skatteverket, som säger "Det är ganska vanligt med tvister kring hur bilarna används och rent generellt är det väldigt svårt att undkomma en beskattning utan körjournal". I vårt dagliga arbete med att hjälpa våra kunder att göra rätt så märker vi hur komplext regelverket kring detta är. Det är alldeles för krångligt och tidskrävande att försöka föra en manuell körjournal som överensstämmer med Skatteverkets krav på en korrekt körjournal. För att följa Skatteverkets riktlinjer skall en körjournal innehålla mätarställning, datum, antal kilometer, resmål och syfte med resan - detta för varje tjänsteresa. I ett normalfall kan detta innebära att exempelvis en hantverkare skall göra 50 - 60 noteringar per dag för att ha en korrekt körjournal.

Med en elektronisk körjournal från ABAX slipper man hela denna hantering och kan ägna sin tid åt kärnverksamheten. Hör gärna av er till oss på ABAX om ni behöver råd och hjälp med att få en effektivare och korrekt dokumenterad bilpark.

LADDA NER SKATTEGUIDE