Manuell-koerjournal-underkaendes.jpg

Manuella körjournaler underkändes av Skatteverket

Att inte kunna styrka företagets bilresor kan bli en mycket kostsam historia för medarbetare och företaget vid en skatterevision.

Manuella körjournaler underkändes

Förra veckan var jag och besökte en av våra kunder som köpte ABAX Triplog för drygt ett och ett halvt år sedan. Personalen och de fackliga företrädarna har dragit ut på processen att få körjournalerna installerade, eftersom de tyckte att dessa kunde användas i övervakningssyfte. Dessvärre blev detta en väldigt segdragen process och de hade ”oturen” att under denna tid få en skatterevision på sina bilar. Tyvärr så underkändes de manuella körjournalerna som ansågs vara väldigt bristfälliga. Företaget försökte då återskapa körjournalerna utifrån de uppdrag man hade haft de senaste året, detta visade sig vara en helt omöjlig uppgift eftersom det bedömdes som att trovärdigheten i de körjournaler som skapats i efterhand var väldigt låg. 

Skattesmäll för medarbetarna och företaget

Skatteverket gjorde i det här fallet bedömningen att företagets bilar skulle betraktas som förmånsbilar och därmed beskattas därefter. Skatteverket tog hänsyn till att bilarna var arbetsfordon och att det fanns begränsat privat användande av fordonen, bland annat för att samtliga bilar var två eller tresitsiga. Detta ledde till att bilförmånen sänktes utifrån de regler som finns för reducerat förmånsvärde. Trots denna sänkning så fick de personer som hade dispositionsrätt till varsin bil betala mellan tjugofem och tjugosjutusen kronor var i utebliven skatt för bil- och drivmedelsförmån. Företaget i sin tur ålades att betala in drygt 195 000 kronor för uteblivna arbetsgivaravgifter på dessa förmåner.

Använd ABAX Triplog

Det riktigt tråkiga i denna historia är att bilarna troligtvis inte har använts för privat körning mer än i ringa omfattning, dock har man inte kunnat styrka att så är fallet och får därför betala för en förmån som man i realiteten inte har haft. Hade man installerat sina ABAX-enheter redan från början så hade företaget haft fullständig dokumentation över sina resor och både personal och företag hade med största sannolikhet sluppit denna utgift.

Om ni känner att ni inte är riktigt trygga med er dokumentation av hur företagets bilar används så tveka inte att vända er till oss på ABAX så att vi kan hjälpa er att få ordning på detta. Gör inte som i ovanstående exempel utan ta tag i detta direkt så att ni kan känna er trygga vid en eventuell skatterevision.

Kör försiktigt där ute!