abax averige

Många är nyfikna på ABAX framgångsresa

I veckan som gick så hade vi besök av politiker och Näringsliv Västerås som ville veta lite mer om ABAX.

Näringsliv Västerås och ABAX

Politiker och Näringsliv Västerås besöker företag i Västerås för att få en inblick i olika företags verksamheter, visioner, framtidsutveckling och även diskutera hur man ser på det lokala företagsklimatet. Vi på ABAX är mycket positiva till den här typen av besök och tycker att det är glädjande att vi förhoppningsvis kan vara en god förebild och inspirationskälla för andra företag och näringslivsprojekt i vår region.

När ABAX år 2009 bestämde sig för att satsa på elektroniska körjournaler bestod företaget av sex personer och hade en relativt låg omsättning. Vid slutet av 2015 har vi passerat 300 anställda och omsätter 345 miljoner på koncernnivå. Den svenska verksamheten omsätter 125 miljoner. Eftersom tillväxten på koncernnivå var 41 % och i Sverige 43 % så ser vi mycket positivt på framtiden och det skulle inte förvåna mig om vi vid årets slut är över 400 anställda och omsätter över 500 miljoner.

Sedan ABAX etablerade sig i Sverige 2011 så har allt gått i en väldigt snabb takt. Dels kom vi in i rätt tid på en marknad som starkt efterfrågade den produkt och lösning som vi tillhandahåller och dels har vi alltid arbetat efter vår vision som är – Skillnaden är ABAX. Detta har inneburit att vi inte bara har som primärt mål att sälja så många enheter som möjligt utan att det är minst lika viktigt att vi även jobbar med att vara en samarbetspartner till våra kunder.

Vi har hela tiden arbetat aktivt med informationsmöten och utbildningar till våra kunder och även sett till så att de har möjlighet att få support dygnet runt, årets alla dagar. Våra kunder har ett stort behov av våra produkter och för oss är det också väldigt viktigt att vi även är duktiga på att förmedla regelverket kring företags- och förmånsbilar. Att bara köpa en elektronisk körjournal är i sig en bra början men för att man skall känna sig trygg och kunna följa regelverket så krävs det också ett bra utbildningsstöd från vår sida. Att vi själva utvecklat både hård- och mjukvara gör att vi har en lösning som är lätt att använda och dessutom är väldigt tillförlitlig.

Vårt strukturerade kvalitetsarbete har givetvis även genomsyrat vårt arbete med rekrytering och utveckling av personal. För att nå de framgångar som vi har gjort är man givetvis beroende av att ha väldigt duktiga medarbetare i organisationen och vi lägger väldigt stor vikt vid att vara en attraktiv och stimulerande arbetsgivare.

Avslutningsvis så vill ABAX passa på att gratulera Västerås SK till deras 20:e SM-guld i bandy.

Kör försiktigt där ute

Mats Gråberg