blogg

Låt dig inte luras av mediernas rapportering om Skatteverkets nya direktiv

Flera artiklar på nätet handlar om "nya direktiv" från Skatteverket. Direktiv som gör att man får ta hem bilen lite oftare än tidigare. Dock finns dessa direktiv redan i 2012.

Det skulle vara kul med lite nyheter som gör det lättare för vissa av våra samhällsbyggare i Sverige. Regler som skulle låta folk slippa betala förmånsvärde och faktiskt kunna bedriva mer effektiv verksamhet. Enligt ett par artiklar så ska Skatteverket nu ha kommit med en del lättnader. När jag såg artikeln blev jag såklart förvånad, något jag har missat? Hur som helst, jag klickade mig in och läste igenom artikeln. Det gällde då jour och beredskap. Jasså tänkte jag då, har det kommit nya direktiv där? I artikeln pratar man nämligen om att Skatteverket har "öppnat upp för lite mer generösa tolkningar". Det har ju funnits direktiv kring det här sedan ganska länge. Har de ändrats? Efter en lång stunds letande för att försöka hitta en ändring, det stod ju så i artikeln, så kom jag fram till att det faktiskt inte har ändrats. Direktiven som jag i alla fall kan datera tillbaka till 2012 års Handledning för beskattning av inkomst, del två, sida 703, stycke två, står alltså kvar.

Bilförmån

"Det finns dock situationer då bilförmån inte bör anses föreligga trots att den anställde har bilen tillgänglig vid bostaden. Så kan vara fallet när den anställde vid enstaka tillfällen måste påbörja en tjänsteresa från bostaden tidigt påföljande morgon. Likaså måste en anställd som en kväll avslutat en tjänsteresa vid bostaden kunna ta bilen till tjänstestället påföljande dag. En annan situation kan vara att den anställde på grund av jourtjänst några dagar per månad (1–4 dagar) måste ha bilen tillgänglig vid bostaden. För den som har femdagarsjour (t.ex. måndag – fredag) var sjunde vecka, eller med längre mellanrum, bör dock förmånsbeskattning normalt inte komma ifråga trots att bilen enstaka månader tas hem fem dagar. För att beskattning inte ska ske vid sådan jourtjänst bör den anställde även vara starkt begränsad i sin möjlighet att använda bilen för privata resor, t.ex. via avtal med arbetsgivaren, och att körjournal förs."

Varför man vill publicera detta som en "nyhet" vet jag faktiskt inte? Jag har fått samtal av kunder som undrar ifall det blivit lättare att ta bilen hem, man möter fler som tror att man numera kan ta hem bilen ett par gånger då och då - och därmed faktiskt riskerar ett förmånsvärde.

Förmånsbeskattning

Kul att man pratar om förmånsbeskattning i media, det uppskattar jag. Förmånsbeskattning är ett ämne som, ni vet, jag tycker är väldigt intressant. Så fortsätt gärna prata om det. Men lyft hellre debatter kring nuvarande direktiv snarare än att lyfta upp gamla skrivelser och kalla dessa nyheter.

Tack för mig.