Angry driver

Kunder bojkottar företag som buskör

Forskning visar att så fort föraren av en firmabil med logga bryter mot normer och regler och visar prov på dåligt ”Driving Behaviour”, har det negativ påverkan på företaget. En finsk undersökning visar till och med att upp till 30 % av de tillfrågade övervägde att bojkotta ett företag eftersom en firmabil betett sig illa i trafiken.

Rödljuskörningar och omkörningar irriterar finländarna mest 

2013 utförde TNS Gallup Ltd. i Finland en undersökning om ”Driving Behaviour” bland förare av firmabilar. Målet var att kartlägga konsekvenserna av oansvarig körning med firmabilar. I undersökningen deltog 1677 personer över 15 år. Svaren visade att: 

 • Över 90 % anser att firmabilsförarnas körning påverkar deras intryck av företaget
 • Respondenterna skiljer inte på föraren och företaget
 • Dåligt ”Driving Behaviour” påverkar företaget negativt medan ”normalt” beteende i trafiken inte har någon särskild påverkan i positiv riktning
 • Upp till 30 % av de tillfrågade har övervägt att bojkotta ett företag när en firmabil har uppfört sig illa i trafiken. Av dessa var de flesta män
 • Det är felparkeringar, omkörningar och rödljuskörningar som har störst påverkan på företagets anseende

Undersökningens slutsats består bland annat i att det är viktigt att förare av firmabilar förstår att det finns ett direkt samband mellan deras beteende i trafiken och företagets goda rykte. Och det är just där ABAX Driving Behaviour kommer in - det är ett verktyg som både synliggör och förebygger negativa körmönster bland förare av firmabilar. 

Chaufförspoäng väcker tävlingsinstinkten 

ABAX Driving Behaviour kartlägger förarbeteendet löpande, samlar in statistik, visar på konkreta förbättringsområden och ger dig som företagsledare möjligheten att arbeta förebyggande. Produkten ger de anställda chaufförspoäng enligt fyra kriterier: 

 • Kraftig acceleration 
 • Tvärbromsningar 
 • Tvära högersvängar 
 • Tvära vänstersvängar

Men det handlar inte bara om att dåliga förare kan påverka företagets rykte, det råder inga tvivel om att de kan vara dyra i drift också. Oplanerad körning, felaktiga växlingar, tvärbromsningar och kraftiga accelerationer kostar på i form av ökade utgifter för bränsle, reparationer och försäkringar. En informell tävling som handlar om att samla flest poäng på ansvarsfull körning kan trigga de anställda att göra en extra insats på detta område. 

Bättre förarbeteende - ökad lönsamhet 

ABAX Driving Behaviour handlar alltså om att kartlägga trafikbeteendet och identifiera möjliga förbättringsområden för de anställda. De flesta företag som installerar ABAX Driving Behaviour upptäcker att produkten ger en bonus i form av besparingar och ökad lönsamhet på fyra viktiga områden: 

 • Lägre kostnader för drivmedel och service 
 • Ökad miljömedvetenhet bland förarna 
 • Olyckorna med firmabilarna minskar
 • Billigare försäkringspremie 

Med andra ord är ABAX Driving Behaviour inte bara ett nyttigt verktyg för bättre kontroll över företagets fordonsflotta och chaufförernas beteende – produkten kan också bidra till en ökad lönsamhet. 

För mer information om våra senaste nyheter och uppdateringar klicka här.

Boka en gratis demo

Vi visar hur ABAX effektiviserar och underlättar i det dagliga arbetet.

Boka en tid