Moving van on motorway

Körning till tjänstestället

Är det ok att köra till tjänstestället en gång i veckan?

Vilka regler gäller för körning till och från sitt fasta tjänsteställe?

Resor mellan bostaden och tjänstestället och vice versa är alltid att betrakta som privata resor. Missuppfattning om att det är OK att köra in till sitt tjänsteställe en gång i veckan beror oftast på att man blandar ihop definition av tjänsteställe och körning till tjänsteställe. Allt om detta hittar du i skatteguiden nedan!

LADDA NER SKATTEGUIDE