Kommunernas-intresse-oekar.jpg

Kommunernas intresse ökar – kontroll och besparingar lockar

Administrationen av stora bilparker har länge varit kostsam och resurskrävande. Bara att manuellt följa upp och kontrollera att alla bilar följer sina serviceintervaller är väldigt tidskrävande. Samtidigt har man ingen kontroll över hur bilarna används eller om körjournal förs.

ABAX ser ett ökat intresse från Sveriges kommuner att skaffa elektronisk körjournal. Möjligheten att förenkla bilparkernas administration och öka kontrollen lockar.

- Den senaste tiden upplever vi att antal upphandlingar har ökat. Det är ett tecken på att kunskapen om alla fördelar nu börjar befästas även bland offentliga organisationer, säger Mathias Eliasson, VD, ABAX Sweden AB.

Leda till minskad biladministration

Jönköpings kommun har tidigare beslutat att införa elektronisk körjournal i 670 av kommunens 1300 fordon, uppger Lennart Kjell, driftansvarig för en del av Jönköping kommuns bilpark för Jönköpings Posten. Införandet ska minska bildadministrationen och göra det enklare att kontrollera att bilarna används korrekt.

- Den största vinsten med systemet blir nog minskad administrativ arbetsbörda, i och med att tjänstemännen kan få larm om när varje bil behöver service.

Minskar riskerna för skattesmäll

Men det är inte bara enklare administration som ligger bakom intresset för elektroniska körjournaler. Enligt Lennart har det tidigare slarvats med bilarnas manuella körjournaler. Vilket innebär stora risker för upptaxering och skattesmäll – både för kommunen och de som använder bilarna. Med elektroniska körjournaler i bilarna dokumenteras alla resor, och det blir lättare att följa upp att bilarnas används korrekt.

Besparingar

Investeringen av elektroniska körjournaler innebär vissa kostnader. Men med användarvänliga system och rätt funktioner finns det stora vinster att göra, vilket i slutändan ofta innebär besparingar för organisationen, samtidigt som det leder till ökad kontroll och en korrekt dokumentering av  resorna med kommunens bilar.

- För våra kunder ser vi en sänkning av drivmedelskostnaden med i genomsnitt 20 %. För organisationer med stora bilparker innebär det väldigt stora besparingar. Sen kan man lägga till alla effektiviseringar som automatiseringen och visualisering av data innebär, säger Mathias Eliasson, VD, ABAX Sweden AB.

Några av funktionerna med elektroniska körjournaler:

  • Förenklar administrationen
  • Säkerställer en korrekt dokumentation till Skatteverket
  • Ger underlag för användande – som kan leda till reducering av bilparkens storlek
  • Möjliggör notifikationer som underlättar hanteringen av bilarnas service och underhåll
  • Möjliggör realtidspositionering på karta – vilket ökar kontrollen och möjliggör effektivare användning och snabbare fördelning av uppdrag
  • Minskar ofta felaktigt användande
  • Minskar risken för kostsam upptaxering
  • Kan ge stora ekonomiska besparingar