Kommun-sparar-miljon.jpg

Kommun installerade elektronisk körjournal – gjorde besparingar på en miljon

Nässjö kommun investerade i elektroniska körjournaler. Nu har tekniken dessutom lett till besparingar på upp mot en miljon.

Kommunen sökte en lösning på hanteringen av alla körjournaler till kommunens bilar. Tre år senare har de tack vare ABAX Triplog ökat kontrollen, effektiviserat verksamheten och sparat närmare en miljon kronor.

- Med hjälp av administratörsgränssnittet i ABAX elektroniska körjournal kan vi nu se hur bilarna används. Utifrån det har vi gjort flera effektiviseringar och anpassat bilmodellerna efter avdelningarnas olika behov. Idag har vi rätt antal bilar, vi har rätt typer av bilar och bilarna används på rätt sätt, säger Lars Stridh, fordonsansvarig, Nässjö kommun.

GRATIS KÖRJOURNALGUIDE

Stora besparingar med ABAX Triplog

Effektiviseringarna har bland annat inneburit att Nässjö kommun har gjort sig av med 5 bilar. Bara det är en besparing på 350 000 kronor per år.

- En viktig åtgärd är att vi har analyserat resorna inom hemtjänsten. Det innebär att vi har lagt om ronderna för att kunna minska bilanvändandet. Till de korta resorna använder man nu elcykel, säger Lars Stridh.

Billigare leasingkostnader

Vid tecknande av leasingavtal har det tidigare vart ett problem att kommunen har behövt uppskatta hur mycket en bil skulle komma att köras. Det har resulterat i att kommunen betalat för mil vissa bilar aldrig kört, eller att det har blivit en stor avgift när bilar körts för mycket.

- Nu behöver vi inte längre höfta när vi skriver leasingavtal. Nu vet vi hur långt en bil kommer rulla genom att kolla på den tidigare användningen. Och ser jag att vissa bilar används väldigt mycket kan vi byta ut dessa mot bilar som används mindre. På det viset får vi ett jämnare slitage och vi håller oss alltid till leasingavtalet, fortsätter Lars Stridh.

ABAX ger ökad kontroll

- Tidigare visste vi inte vad som hände med bilarna efter att de köpts in. Vi har bara fått hoppats att bilarna används och sköts på rätt sätt. Men med ABAX har vi nu full koll på hur bilarna används, avslutar Lars Stridh, fordonsansvarig, Nässjö kommun.

Planerar fortsatta effektiviseringar

En miljon kronor, uppskattar Lars Strid, att kommunen har sparat tack vare alla effektiviseringar. Det finns också framtida planer på fler effektiviseringar som blir möjliga med den data och information som ABAX elektroniska körjournaler genererar.