Abax-summer2017-MRakke33.jpg

Kommun åker på skattesmäll

Ölands kommunförbund (ÖKF) hade en leasad bil som Skatteverket bedömde användes privat. Den manuella körjournalen hade stora brister i dokumentationen och dessutom saknades körjournal helt för de sista månaderna 2016. Kommunens jurist rekommenderar elektroniska körjournaler hädanefter.

Det var efter en granskning av Ölands kommunförbunds fordon som Skatteverket upptäckte en bil med bristande körjournal rapporterar Ölandsbladet. Bilen bedömdes ha använts privat i stor omfattning, bland annat har bilen varit parkerad hemma hos den anställde återkommande under 2-3 månader.

Kommunen beställde en internutredning för att undersöka vad som gått fel. Man misstänkte att det har handlat om okunskap från användaren. Kommunens jurist uppmanade till skärpning i rutinerna och att elektroniska körjournaler installeras i alla fordon. 

Stora summor i skattesmäll

Kommunen upptaxeras för arbetsgivaravgifter och den anställde åker på ökad taxering för bil- och bränsleförmån för 2016. Bilen som var en XC60 resulterar i ca. 35.000 kr i skattesmäll för kommunen och ca. 50.000 kr i skattesmäll för den anställde beroende på hur mycket Skatteverket beräknar bränsleförmånen till.

Om kommunen haft flera liknande fordon med bristande körjournaler som Skatteverket bedömt på samma sätt skulle skattesmällen multipliceras med antal fordon. Skatteverket kontrollerar även bakåt i tiden i upp till sju år, vilket kan påverkar den slutliga skattesmällen rejält.

Följer Skatteverkets riktlinjer

ABAX elektroniska körjournal ABAX Triplog registrerar bilens alla resor och följer Skatteverkets riktlinjer om dokumentation. ABAX erbjuder även kostnadsfri utbildning som arrangeras av våra egna skatteexperter.

Vill du veta mer om ABAX elektroniska körjournaler kan du lämna ditt nummer nedan så kontaktar vi dig.