Internet-of-Things-IoT-Tekniken-som-vaexer.jpg

Internet of Things (IoT) – Tekniken som växer

Man läser allt oftare om Internet of Things (IoT) och man förstår att tekniken snabbt utvecklas runt omkring oss. Men det kan vara svårt att få ett grepp om vad IoT handlar om. Jag tänker göra ett kortfattat försök att berätta lite om Internet of Things. Visst innebär det stora möjligheter med tekniken, men det för även med sig ökade risker när allt blir uppkopplat.

Vad är ”Internet of Things” (IoT)?

Forbes beskriver att Internet of Things är nätverket av uppkopplade ”saker”. Alla prylar som på något sätt är uppkopplade mot internet blir en del av detta gigantiska nätverk. Ett nätverk som förutspås växa till över 26 miljarder uppkopplade enheter till år 2020. 

Våra prylar blir mer intelligenta på grund av teknikens utveckling och den ökande datakapaciteten. Utvecklingen inverkar även på bilindustrin som tar fram digitala system som kopplar upp oss genom bilarna. Vilket bland annat ska leda till att vi kör säkrare och blir mer effektiva. Detta har lett till att vi just nu står i startgroparna till revolutionen av självkörande bilar. 

Vilka är fördelarna med IoT?

Det är många fördelar med IoT, och det handlar ofta om att göra våra liv enklare, säkrare och generera ekonomiska fördelar. Våra uppkopplade apparater samlar in och delar med sig av data, som ger oss information som underlag till bättre beslut eller till och med tar beslut åt oss. Det kan vara inköpslistan som skickas av kylskåpet eller bilen som analyserar bästa färdväg inför resan. 

Även om alla fordon idag inte är byggda med datasystem som kopplar upp mot IoT, kan man själv utrusta dem med Fleet Management-system (FMS) som har GPS och kopplas upp via mobilnätet. Det ger stora möjligheter att skapa kontroll på sina fordon och effektivisera sin fordonsflotta. Mer om FMS kan du läsa i denna blogg.