telematics2

Hur telematiken snabbt förändrar Fleet Management

Förare anpassar sig till data genererad av moderna fordon, telematiken tillför mervärden inom Fleet Management och integreras i moderna Fleet Management-system.

Financial Times publicerade en artikel om hur Telematiken förändrar Fleet Management.

För 15 år sedan ansågs Telematik mest vara ett verktyg för att se vart någonstans ett fordon befann sig och hur långa resor som gjorts. Men när tekniken nu har blivit mer sofistikerad och rädslan över oönskad övervakning minskar har telematiken blivit en viktig del av moderna Fleet Management-system.

En undersökning gjord av LeasePlan 2015 pekar på att Telematik har en ökad allmän acceptans på grund av de fördelar användningen medför. Några av fördelarna är:

  • analysera rutter och tidsåtgång för att optimera och minimera kostnader
  • analysera körbeteende för att minimera bränsleförbrukning och minska risker i trafiken
  • analysera körbeteende för minskade försäkringspremier
  • enkel rapportering av körjournal enligt rekommendationer från Skatteverket

Telematik kan vara ett bra verktyg för både stora och små företag med företagsfordon. Även för små företag är en investering i Telematik och Fleet Management idag något som snabbt lönar sig. Speciellt när man tittar på de lagkrav som ställs på företag oberoende på företagsstorlek (körjournaler, kör - och vilotider etc).

Telematik är en kostnadsbesparande teknik som har kommit för att stanna, tekniken kommer att fortsätta utvecklas och vi kommer att se nya tillämpningar på många nya områden i framtiden.

Vill du veta mer om Telematik? Då kan du kika på denna video om Telematik, eller prata med någon av våra experter på: 021 448 44 44