Hur-mycket-kostar-foerlusten-av-verktyg.jpg

Hur mycket kostar förluster av maskiner och verktyg ditt företag?

Har du någonsin funderat på hur mycket alla förlorade verktyg kostar dig och ditt företag? Arbetstid som går åt på att leta efter utrustning samt kostnaden för att ersätta förlorad utrustning kan stå för 14 % av den totala arbetskostnaden.

Förlust av verktyg och maskiner

Alla hantverkare känner nog igen frustrationen i att inte hitta verktyg och maskiner när man behöver dem. Både när man packar in i bilen för att åka på ett jobb, eller när man är på byggarbetsplatsen och inte hittar sin utrustning. Inte sällan måste man lägga onödig tid på att ringa runt till sina kolleger och höra sig för vem som hade utrustningen senast. Hittar man inte utrustningen blir man ofta tvingad att köpa nytt.

Stora kostnader

Det är inte bara frustrerande för hantverkarna. Problemet kostar otroligt mycket för företagen. Två olika studier visar på att kostnader relaterade till förlorade verktyg kostar upp till 14 % av arbetskostnaden (Ogershok, 1999) eller upp till 2 % av den totala byggkostnaden (Means, 2004).

Som hantverkare vet man att maskiner och verktyg är väldigt dyra och blir en stor utgift att ersätta. Men båda studierna understryker kostnaderna relaterade till förlorad arbetstid och minskad effektivitet som det innebär att leta efter förlorade verktyg. 

Hur mycket kostar det dig?

Kostnaden för personal, material och utrustning *0.14 eller den totala produktionskostnaden *0.02 = ungefärlig kostnad relaterat till förlorade verktyg.

På ett helt år är det stora summor även för de mindre företagen. 

Spårning ger dig full kontroll

Genom att spåra dina maskiner och verktyg sparar du inte bara på personalens frustration. Med full kontroll på maskiner och verktyg blir företaget effektivare, mindre tid går åt till att leta efter utrustning och färre verktyg behöver ersättas, vilket innebär stora besparingar.

Med ABAX Equipment Control får du fler typer av GPS-spårning- och utrustningskontrollmodeller för att passa olika maskiner och verktyg och tillgodose olika typer av behov:

  • ABAX Equipment Control med strömkälla för maskiner och utrustning med motor och egen strömkälla. Perfekt för spårning och bevakning av grävmaskiner, traktorer, truckar, liftar osv. 
  • ABAX Equipment Control med batteri för utrustning som saknar permanent strömkälla. Perfekt för spårning och bevakning av containrar, släpvagnar, båtar osv.
  • ABAX Mini med inbyggt batteri är ABAX minsta spårsändare som du enkel fäster på maskiner och verktyg. Perfekt för spårning av verktyg och annan utrustning som följer med i arbetsbilen. 

Vill du veta mer eller har frågor? Hör gärna av dig så berättar vi mer.

GRATIS DEMO