abax gps stöldskydd

Hur bra stöldskydd har du på din bil?

Försäkringsbranschen klassificerar nya bilmodeller på den svenska marknaden efter hur bra stöld- och inbrottsskydd de har. Hittills i år har 252 nya modellvarianter kommit till Sverige. Av dem har 157 gått igenom branschens NVSA-kontroller

Resultaten visar att 40 procent av dem fått toppresultat medan ett antal andra inte alls klarar kraven.

Värst är att några biltillverkare vägrar låta sina nya modeller gå igenom testerna, säger Anders Edvardsson, ansvarig för NVSA-normen i Sverige

NVSA (New Vehicle Security Assessment) är en brittisk norm som ställer upp krav på bilars konstruktion och utrustning.

Den infördes i Sverige 2008, som första land utanför Storbritannien. Här är det de svenska bilförsäkringsbolagen som står bakom NVSAnormen.

Klassificeringen görs i två steg. Först gör biltillverkaren en självdeklaration. Därefter görs en efterkontroll av försäkringsbranschen och bilmodellen graderas efter hur väl den fyller normens krav.- Bland de bästa när det gäller både stöld- och inbrottsskydd är bilar från exempelvis Volvo, Audi, Porsche, Volkswagen och Lexus.De som däremot behöver förbättra sina modeller på det här området är till exempel Dacia, Subaru och Suzuki, säger Anders Edvardsson.

Stöldskydd och inbrottskydd

Här kan du se hur bra din bil är vad gäller stöldskydd och inbrottsskydd

NVSA-klassificeringen är högintressant för bilköpare, som enkelt kan bedöma hur säkra olika modeller är mot stöld och inbrott.På stöldskydd och inbrottsskydd kan man söka på alla testade bilmodeller för att kunna välja en passande modell.

Klassificeringen behövs också för att kunna sätta en rättvis premie på olika fordon. Den påverkar alltså konsumenternas försäkringskostnader.I förlängningen kan NVSAnormens krav också ge mer stöldsäkra bilar

Med ABAX Stöldskydd (finns i paket med körjournal) eller som ABAX utrustningskontroll, får du ett utökat stöldskydd för dina bilar och utrustning i företaget.Med ABAX stöldskydd så kan man snabbt se vad bilen utrustnignen befinner sig, och polisen/larmcentral kan snabbt återföra fordon och maskiner så du inte får driftstopp i din verksamhet

Mer info om ABAX stöldskydd (i ABAX elektroniska körjournal

Mer info Om ABAX utrustningskontroll (stöldskydd av maskiner, utrustning)

Pressmeddelandet från NVSA hittar du här om 2015 års resultat av stöldskydd och inbrottsskydd i bilar