death and taxes

Hej Skatteverket

Tycker inte ni att det är dags att börja behandla alla som har företagsbilar på samma sätt?

Alla kommunens bilar blir förmånsbilar? (då de ej har körjournaler)För ett tag sedan så var det ett stort reportage i en lokaltidning avseende hur en relativt stor kommun sköter dokumentationen som skall säkerställa att deras bilar används på ett korrekt sätt. Jag tror att ni är fullt medvetna om vilken kommun detta rör sig om och det kommer att bli väldigt spännande att se hur ni hanterar detta ärende eftersom en talesperson för kommunen själv konstaterar att dom inte använder sig av körjournaler.  Om man skall följa ert eget regelverk så antar jag att samtliga kommunens bilar kommer att bli betraktade som förmånsbilar eftersom man inte i det här fallet på något sätt inte kan styrka att bilarna använts privat endast i ringa omfattning.Lika behandling för företag med samma förutsättningar?Hade det varit ett mindre företag som fick dessa rubriker och själva erkände att de inte använde sig av körjournaler så är jag helt övertygat om att ni hade gjort en granskning av detta företag och förmånsbeskattat personalen och krävt företaget på uteblivna arbetsgivaravgifter. Detta lär väl inte vara den enda kommunen i Sverige som har dessa brister i sin dokumentation och det borde väl vara dags att göra något åt detta. Ett stort antal privata företag som använder sig av bilar i tjänst har ju på senaste tiden blivit granskade avseende detta så det kanske även vore dags att även lägga lite krut på statliga och kommunala organisationer. Då får ni verkligen möjligheten att statuera exempel att regelverket gäller alla och att alla skall behandlas på samma sätt, man skall väl inte arbeta efter devisen "sila mygg och svälja kameler".1.160 miljoner till statskassan?Jag kan tänka mig att Sveriges kommuner har ett par hundra bilar i snitt och eftersom det finns 290 kommuner i Sverige så medför detta ungefär 58 000 bilar (troligtvis lågt räknat). Bara uteblivna arbetsgivaravgifter på dessa fordon motsvarar i runda slängar 1 160 000 000 kronor per år och uteblivna förmånsvärden minst lika mycket. Passar ni på att göra 3-års revisioner på detta kommer det att generera minst 6 960 000 000 kronor. Även om ni måste avsätta 100 personer för detta så kommer ju varje anställd att dra in 69 600 000 och det är väl ganska skapligt. Detta exempel gäller ju bara kommunerna sedan finns det ju alla statliga verk och myndigheter där ni också skulle kunna dra in en bra hacka.

Hoppas ni är tacksamma för detta tips och börjar arbeta med detta omedelbart, jag är övertygad om att er trovärdighet kommer att öka högst avsevärt när ni kan påvisa att ingen skall särbehandlas.

Kör försiktigt där ute

Mats Gråberg