skatteverket-logo.jpg

Hämta och lämna material hos grossist påverkar inte tjänsteställe

Här får du svar på hur ditt tjänsteställe påverkas av dina hämtningar och lämningar av arbetsmaterial hos grossisten.

Vi har den senaste tiden fått många frågor kring tjänsteställe, men vad säger lagen?

"I 12 kap. 8 § IL anges att tjänstestället är den plats där den skattskyldige utför huvuddelen av sitt arbete. Utförs detta under förflyttning eller på arbetsplatser som hela tiden växlar, anses i regel den plats där den skattskyldige hämtar och lämnar arbetsmaterial eller förbereder och avslutar sina arbetsuppgifter som tjänsteställe.

Om arbetet pågår en begränsad tid på varje plats enligt vad som gäller för "vissa arbeten inom byggnads- och anläggningsbranschen och liknande branscher, anses bostaden som tjänsteställe".

Skatteverkets mening av tjänsteställe

Vad som avses med uttrycket i regel framgår inte av lagtexten eller i förarbetena till lagstiftningen. I en sådan situation får man enligt Skatteverkets uppfattning "göra en helhetsbedömning där samtliga omständigheter vägs in".

Alltså en tolkningsfråga, där skatterevisorn gör en helhetsbedömning utifrån hur företagen arbetar. Om man till exempel utgår hemifrån bör inte den första och sista resan varje dag vara till arbetsgivarens kontor, då anses kontoret som tjänsteställe och dessa resor blir privata.

I många fall är det däremot så att anställd som utgår hemifrån, åker direkt till grossist och sedan till kund. På eftermiddagen lämnar han tillbaka överblivit material till grossisten.  Ibland är han hos grossisten fler gånger per dag för att supplera.

Grossist är en leverantör- och eller kund och ska inte sammanblandas med arbetsgivarens lokaler som lagtexten avser.