ABAX-MRakke-089-low-2.jpg

Granskningarna av körjournaler sprider sig i Norden

I Norge och Sverige sker ett ökande fokus på granskning av körjournaler och nu tar Danmark efter utvecklingen i grannländerna.

SKAT i Danmark vill åt svartjobben. När jag pratar med kollegor i de nordiska länderna verkar det som att vi har en snarlik lagstiftning när det gäller bilförmånsbeskattning. I Norge och Sverige sker ett ökande fokus på granskning av körjournaler för företagens servicebilar och tjänstebilar. I Danmark däremot, tycks fokus mer ha legat på skatterazzior mot krogvärlden. Konsekvenserna för privat bruk av företagets bilar har inte varit särskilt betungande. Tills nu.

Högre krav på företagsbilar

Från och med 1 januari 2013 är alla företagsbilar skyldiga att ha logga och företagsnamn klart och tydligt läsbara på bilarna. Det ska framgå vem som äger bilen. På detta sätt vill man förhindra spridning av svartjobb ute på byggarbetsplatserna.