Painters

Gör ett mästerligt målarjobb med ABAX!

2020 har den norska branschorganisationen Malermestrenes Landsforbund (MLF) 18 lokala föreningar och fler än 300 medlemsföretag. Flera av dem använder ABAX för att hålla kostnaderna nere, effektivera de anställdas arbetsdag samt öka antalet fakturerbara timmar. Läs mer om vilka ABAX-produkter som passar målarbranschen perfekt! 

Hård konkurrens kräver drastiska insatser

Konkurrensen i den nordiska målarbranschen är hård. Arbetsdagen kan växla mellan exempelvis fasadtvätt, målning inom- och utomhus, färgborttagning, rådgivning och hantering av byggnadsställningar. Ökat prisfokus från kunder i kombination med en del oseriösa aktörer på marknaden bidrar till att göra vardagen svår för många företag. Genom att installera ABAX produkter, upplever våra små och stora målarkunder minskade kostnader och ökad effektivitet samtidigt som de får nöjdare kunder. På så sätt är de bättre rustade att möta följande kända utmaningar i branschen: 

 • Stöld av utrustning och byggnadsställningar
 • Höga löpande driftskostnader för fordonsparken
 • Ineffektiva arbetsdagar som leder till färre fakturerbara timmar
 • Problem med service och problem att hålla överenskomna tidsfrister med kunden.

Lokalisera utrustning och verktyg direkt med ABAX Utrustningskontroll och ABAX MINI 

Det är ingen hemlighet att företag inom målarbranschen ofta har med sig dyr utrustning som liftar, byggnadsställningar och maskiner till arbetsplatsen som enkelt kan säljas vidare. Med produkten ABAX Utrustningskontroll har ledningen alltid överblick över var verktyg finns, även när de blir stående utanför kundens dörr över natten. Med de små, robusta spårningsenheterna ABAX MINI är det nämligen möjligt att spåra stulen utrustning direkt. Men det finns ytterligare kostnadsbesparingar att göra genom att installera ABAX Utrustningskontroll: 

 • Utrustning glöms inte bort och det blir inte nödvändigt att köpa in den igen
 • Personalen använder inte fakturerbar tid för att leta efter utrustning
 • Ledningen kan alltid vara säker på att rätt utrustning finns hos rätt kund.

Minskade tjänstebilskostnader med ABAX Förarbeteende 

För de flesta målarfirmor är tjänstebilar en viktig del av arbetsdagen. Men vet du vad förarnas dåliga körvanor kostar ditt företag varje år? Och är du intresserad av att sänka kostnaderna snabbt och effektivt? Då ska du överväga produkten ABAX Förarbeteende

Nyligen publicerade drivetech.co.uk en rapport som visar ett direkt samband mellan dåligt förarbeteende och bilkostnader. Rapporten fokuserar på försäkrings-, bränsle- och verkstadskostnader och visar att om förarna kör bättre håller bilar och däck längre. Bränslekostnaderna minskar och försäkringspremien blir lägre. Genom att använda ABAX Förarbeteende uppnår du följande: 

 • Minskad bränsleförbrukning, lägre servicekostnader och försäkringspremie
 • Minskad olycksrisk genom utbildning
 • Företaget får en tryggare och mer miljövänlig fordonspark
 • Företaget sparar pengar genom att optimera bilanvändningen
 • Ledningen ser exakt var händelser har inträffat på en digital karta

Bästa logistik och kundservice med ABAX Fordonskontroll

För målarfirmor med flera firmabilar och olika projekt som pågår samtidigt, passar ABAX Fordonskontroll med GPS-funktion perfekt. Produkten visar firmabilarnas geografiska position på en karta som uppdateras varje minut. Dessutom visas detaljerad körhistorik för varje fordon. Om flera förare använder samma bil kan företag installera funktionen Förar-ID, där man använder en RFID-läsare. Det innebär att alla förare har sin egen bricka eller använder ett åtkomstkort de redan har som registreras varje gång de kör, och ledningen får en komplett körhistorik för alla förare. Det betyder att: 

 • Ledningen kan ge kunder en korrekt tidsangivelse för när en medarbetare kommer till arbetsplatsen 
 • Uppdateringen av kartan kan användas för att styra så att medarbetare undviker köer 
 • Ledningen kan förbättra logistiken/introducera smartare körningar 
 • Medarbetare använder inte tjänstebilarna privat i lika hög utsträckning
 • ABAX kundundersökningar visar även att anställda kommer till jobbet i tid och stannar på arbetsplatsen i större utsträckning 

Kapa kostnader med ABAX Körjournal

Med ABAX Körjournal tar det ungefär 10 minuter att hålla koll på kilometer och rapportera till företaget. Kartfunktionen gör att ledningen alltid vet var deras bilar är, vem som kör dem samt hur mycket bilarna går på tomgång. Våra kundundersökningar bland målarfirmor visar att installation av ABAX Körjournal leder till: 

 • Lägre privat användning av företagets bilar 
 • Anställda kommer till jobbet i tid och stannar på arbetsplatsen i större utsträckning 
 • Smartare logistik och effektivare arbetsfördelning 
 • Bättre körning, mindre slitage, lägre driftskostnader och lägre försäkringspremier 

ABAX Körjournal innehåller funktionen ”Trängselskatt” , som gör att alla betalvägar läggs in i körjournalen automatiskt. Dessutom är verktyget kompatibelt med mobilen, så att själva rapporteringen kan göras löpande från den plats som medarbetaren tycker är enklast. 

Se hur mycket målarfirmor kan spara med vår kostnadsfria ROI-kalkylator

ABAX ROI-test (Return Of Investment) är både gratis och enkelt att använda. Genom att fylla i företagets storlek, antal fordon och förare, får du ett konkret belopp som du kan spara genom att installera ABAX produkter. Testet tar endast några minuter att göra och ger goda insikter om inom vilka områden företaget potentiellt kan kapa kostnader. Klicka här för att se hur mycket just din målarfirma kan spara för att uppnå maximal konkurrenskraft!

SE PRIS