IMG_0331

Gör ABAX skillnad?

ABAX fortsätter vara otroligt expansivt och för att kunna hjälpa nya och gamla kunder så har jag anställts med fokus på att vara en problemlösare.

Mitt namn är Mats Gråberg och jag är nyanställd som kvalitetskoordinator på ABAX sedan den 3:e augusti. I mina arbetsuppgifter ingår att vara våra kunder behjälplig med MBL-förhandlingar och informationsmöten. En annan väldigt viktig arbetsuppgift är att jag tillsammans med Teo Rothman kommer att hjälpa våra kunder och kollegor med frågor avseende skatteregler och integritetsregler för alla som kör bil i arbetet. Givetvis kommer jag även att vara involverad i övrigt arbete som kvalitetsavdelningen ansvarar för. Men jag vill understryka att min ambition givetvis är att vara ute hos våra kunder i största möjliga omfattning.

I grunden så har jag en ekonomexamen och har i nästan hela mitt yrkesverksamma liv arbetat inom marknad, försäljning och HR. Innan jag kom till ABAX så arbetade jag för Management i Mälardalen, där vi bland annat hjälpte XL-Bygg att ta fram sitt koncept "monterat och klart". Även där arbetade jag väldigt mycket med utbildningar och lagstiftningsfrågor, i det fallet var det dock mest lagstiftning härrörande försäljning av tjänster och material till framför allt privatpersoner.

Jag bor tillsammans med Eva och vår 13 åriga son Hampus på Vega i Västerås. När jag inte arbetar ägnar jag gärna min tid åt utförsåkning, golf och resor med familjen. Eftersom vår son spelar hockey måste jag emellertid erkänna jag ägnar väldigt mycket av min fritid till att vara stereotypen för en äkta curlingföräldrer.

Varför har jag då valt att byta till ABAX? Det var ett väldigt enkelt beslut att ta för mig när jag fick den möjligheten. Dels är de arbetsuppgifterna något som jag tycker är väldigt stimulerande och utvecklande och dels har jag kommit in i en roll där jag för första gången på drygt 25 år inte behöver vara chef och ha personalansvar. Att ha varit det har varit väldigt utvecklande och givande men i dagsläget känns det extremt tilltalande att få vara i en specialiserat servicefunktion till mina medarbetare och våra kunder.

Vad menade jag då med frågeställningen i rubriken?

Första veckan som anställd på ABAX så var jag tillsammans med ca 70 andra nyanställda på ABAX utbildning i Larvik. Redan från första dagen så var det väldigt påtagligt att visionen "Skillnaden är ABAX" inte är ett tomt begrepp utan något som man på alla nivåer i företaget verkligen försöker leva upp till. Vi som var på utbildningen kom från olika delar av Europa och skall arbeta inom alla möjliga olika avdelningar på ABAX, men alla som var med fick i både ord och handling uppleva hur visionen präglade hur ABAX tar hand om sina nyanställda och utbildar all personal inom samma grunder, så att vi skall kunna vara till så stor kundnytta som möjligt. Jag personligen har aldrig upplevt ett företag som satsar så enormt mycket på de mjuka värdena som det innebär att ta hand och måna om sina kunder, det är ju ganska unikt att man som i mitt och Teos fall nästan får en helt fri roll som bara går ut på att serva våra kunder och hjälpa till med att kavitetssäkra vårt arbetssätt.

Ett av ABAX värdeord är entusiasm, är det något jag i allra högsta grad mötts av på ABAX så är det entusiasm och glädje. Detta är givetvis en anda som jag själv kommer att arbeta i, med alla er som jag kommer att ha kontakt med.

Det blev en väldigt lång utläggning för att komma fram till det kortfattade svaret. Ja ABAX är skillnaden både för sina kunder och sina anställda.

Vi hörs och ses!