shutterstock_subway

Ger dyrare förmånsbil mindre bilåkande?

Stockholms stad kartlägger bilåkandet för att minska biltrafiken och anser att det är förmånsbilarna som är den största boven.

Erik Andersson på Sveriges Radio har skrivit en artikel om Stockholms stads pågående utredning för att minska bilåkandet. Denna utrednings syfte är att få fler att använda cykel eller åka kollektivt. Gunnar Söderholm som är chef för miljöförvaltningen anser bland annat att det är ett för billigt alternativ att använda sin förmånsbil i relation till att åka kollektivt, och att det av den anledningen är svårt att minska biltrafiken i Stockholm. Även Anders Ljungberg som är ekonom vid myndigheten för trafikanalys anser att ökade kostnader för förmånsbilar kan vara ett alternativ för att öka alternativa transportmedel. Anders Ljungberg säger även att "Det är lite komplicerat det där. Men det är ju inte svårare än om man ökar beskattningen av förmånsbilar minskar intresset för förmånsbil". Är det verkligen kostnaden för kollektivtrafiken som gör att folk väljer att använda sin förmånsbil?

Jag personligen tror att detta är en mycket förenklad beskrivning av verkligheten. Det är inte bara vanliga personbilar som är förmånsbilar, utan även så kallade servicebilar kan användas som en förmånsbil. Vi har bland våra kunder noterat att Skatteverkets regler gällande hur en företagsbil får användas i allt större utsträckning gjort att fler företagsbilar görs om till förmånsbilar. Jag tror inte att en målare eller rörmokare tar med sig alla verktyg och allt material på tunnelbanan, bara för att man gör det dyrare att använda bilen. Bilen är för dessa och ett flertal andra yrkesgrupper en nödvändighet för att klara sitt yrkesutövande. I dessa fall kanske man istället skall se över regelverket kring användandet av företagsbilar för att minska antalet förmånsbilar och därigenom det totala bilanvändandet? Jag vet inte hur många det är som har förmånsbil som inte använder den i tjänsten. Men jag är ganska övertygad om att man inom denna grupp ser bilen som en stor frihet för att få ihop sitt livspussel och jag tror att det måste till markant ökade kostnader för att förändra deras beteenden. Men om man ökar kostnaderna för förmånsbil allt för mycket så kommer ju inte heller många andra yrkesgrupper, som exempelvis säljare, heller ha råd att ha en bil och kan därigenom inte sköta sitt jobb. Jag har absolut ingenting mot att vi blir mer medvetna och väljer miljömässigt bra alternativ när tillfälle ges men det ska inte stå i konflikt med att kunna använda sin bil i arbetet.

Kör försiktigt där ute

Mats Gråberg