GDPR-arbetet-aer-paaboerjat.jpg

GDPR – arbetet är påbörjat

Från och med den 25 maj 2018 kommer den nya europeiska förordningen General Data Protection Regulation (GDPR) att ersätta den svenska personuppgiftslagen (PUL). Det är en förordning stiftad i EU som ställer hårdare krav på hur data om EU-medborgare hanteras.

Bland annat innebär GDPR att EU-medborgare kommer få mer kontroll över information som direkt eller indirekt har med hen att göra. De nya reglerna innebär stora förändringar för företag och organisationer, och rättar sig inte företag efter de nya reglerna väntar dryga böter.

Börjat analysera vår verksamhet

ABAX har redan påbörjat arbetet med att anpassa organisationen efter de nya reglerna och vi kommer vara klara innan maj 2018 då GDPR börjar gälla. Just nu analyserar vi våra produkter, processer och system för att få en bra bild av vad som behöver anpassas efter de nya reglerna.

ISO-certifierade

ABAX har från början värnat om kundernas integritet och datasäkerhet, vilket resulterade i att vi sedan 2012 är ISO 27001-certifierade i informationssäkerhet. I arbetet att kvalificera oss för certifiering har vi satt upp flera mål. Mål som ska säkerställa hög nivå av informationssäkerhet i hela vår verksamhet.

Våra målsättningar för att säkerställa informationssäkerhet i ABAX:

  • Bidra till säker informationsbehandling, det vill säga att skydda ABAX informationsresurser mot brott kopplade till sekretess, integritet och tillgänglighet.
  • Förebygga och upptäcka säkerhetsbrott och skyndsamt återställa felaktigheter för att minimera konsekvenserna.
  • Se till att ABAX arbetar enligt rådande lagar och regler inom vår bransch.
  • Se till att alla anställda på ABAX, även tillfälligt anställda, har nödvändig information och kompetens inom informationssäkerhet.
  • Styrka och understödja ABAX affärsrelaterade mål.

Eftersom vår organisation har jobbat efter dessa målsättningar menar vi att steget till att vara anpassat efter GDPR inte är så stort, och vi kommer uppfylla kraven redan i början på 2018, innan GDPR träder i kraft.

För att få mer information om hur vi jobbar med GDPR kan du kontakta vår kundservice på kundcenter@abax.no