Female Machinery Operator

Fyra anledningar till varför IoT kommer att förbättra din flottahantering

Befintlig telematikkapacitet för tung utrustning används inte till sin fulla potential. Genom att automatisera insamlingen av telematikdata, kan data för den blandade fordonsparken gynnas med ökad effektivitet och förbättrad ekonomi. Läs hur telematik kan användas som en konkurrensfördel med blandade fordonsparker.

Det är en utmaning att ligga steget före den snabba teknikutvecklingen, i synnerhet när du arbetar inom en sektor som bygg- eller uthyrningsbranschen. Telematik kommer kort sagt att hjälpa dig sänka kostnaderna samtidigt som företagets vinster maximeras, läs vidare för att se hur.

1.  Tekniken kommer att göra jobbet för dig


Att driva ett lönsamt byggföretag innebär att ha rätt utrustning, material och människor på arbetsplatsen samtidigt, och logistiken för att få det att fungera är tidskrävande.

En uppkopplad telematiklösning ger dig den kunskap du behöver för optimal planering genom att sammanställa data från fordonsparkens alla tillgångar i ett enda gränssnitt, vilket betyder att du vet statusen för varje verktyg, fordon och maskin i realtid.

Utnyttja dina data

  • Lätt att driva lönsamma projekt
  • Kostnadsbesparingar – mindre bränsle utan hårdvara
  • Underhållskontroll - färre driftstopp
  • Enkel spårning av tillgångar
  • Verifiera arbetstimmar
  • Översikt över tillgångar inom ett projekt
  • Använd data för en ersättningsstrategi

2.    Samla in data i en enhetlig vy


Skulle det inte vara trevligt att eliminera stressen för anställda som växlar mellan olika plattformar och använder flera inloggningar? Genom att använda en lösning som levererar en enhetlig vy med en inloggning, är det enklare och snabbare att få en överblick över företagets alla tillgångar på en karta. Vilket betyder att du får enkel tillgång till dagliga uppdateringar om förarprestanda, tillgångslokalisering, underhåll, bränsleförbrukning och tomgångskörning för företagets alla fordon och maskiner.

Varumärkesneutrala plattformar som ABAX Smart Connect ska användas som ett tillägg till fördjupade OEM-data. De flesta operatörer och ansvariga för fordonsparker kommer att dra nytta av att använda en varumärkesneutral plattform. ABAX Smart Connect är till exempel perfekt för en snabb daglig översikt och användarvänliga rapporter, samtidigt som operatörer och mekaniker fortfarande kan logga in på sin OEM-plattform för djupare insikt i maskinen som felkoder och diagnostik för reparationer.

3. Spårning av tillgångar jämte fordonsparken

Det finns andra typer av tillgångar som tekniskt sett inte är en del av en fordonspark, men som ändå är viktiga för projekt, som grävskopor, elverktyg, generatorer och pumpar. Om sådana tillgångar lämnas kvar på en plats eller slarvas bort, kommer det att försena projektet.

Som tur är kan ansvariga för fordonsparker spåra sådana föremål på samma plattform som huvudfordonsparken. Beroende på tillgångens storlek, finns det flera lösningar tillgängliga som enheter med lång batteritid och Bluetooth-taggar som passar dina behov.

4. Data kommer att hjälpa dig att hålla igång maskinerna

Schemalagda rapporter kommer låta dig växla från reaktiva korrigeringar till proaktivt underhåll. Data som hämtas från din blandade fordonspark kommer att ge dig en god inblick i planeringen av kommande underhåll och reparationer vilket skapar en konkurrensfördel genom att hålla dina största investeringar i full drift.

Högre tillgänglighet av utrustning genom optimerad service, samt en effektivare användning av maskinerna, hjälper din verksamhet att bli produktivare och lönsammare i varje projekt.

 

Låter det bra?

Lämna ditt telefonnummer så kontaktar vi dig

Kontakta mig