Flera behov - En lösning: ABAX Fleet Management

Oavsett om du har underhållsmaskiner, transportfordon eller tyngre anläggningsmaskiner löser ABAX Fleet Management dina hanteringsbehov.

Fleet Management är hantering av företagsfordon - oavsett om det är anläggningsfordon, underhållsfordon eller transportfordon. I systemet kan även tunga och lätta maskiner hanteras med avseende på service, kostnader och användningsstatistik.

Med ökade bränslekostnader, svårigheter att hitta fordonsoperatörer/förare och stränga lagar och regler som omgärdar användningen av fordon och maskiner i kommersiellt bruk, är effektiv Fleet Management extremt viktigt idag.

Moderna företag inför användning av GPS-baserade Fleet Management-verktyg för att styra och effektivisera användningen av sina fordon och maskiner. Ett professionellt Fleet Management-verktyg möjliggör en bättre hantering samt frigör kapital och tid i många organisationer. Stora besparingar i pengar gör att investeringen i Fleet Management snabbt lönar sig!

Fleet Management består i huvudsak av fem viktiga delar; Fordonsunderhåll, Fordonskommunikation, Förarbeteende, Hastighetshantering och Trafiksäkerhet.

 1. Fordonsunderhåll
  Hantering av serviceintervaller samt hantera och minimera de löpande kostnaderna som flottan har, t.ex. Ta hänsyn till stilleståndskostnader i verksamheter.Sammanställningar som ger en god överblick för att kunna fatta bra beslut som berör fordonsflottan.
 2. Fordonskommunikation, telematik
  Att i fordonen börja använda kommunikation med externa system för olika typer av ändamål. Alla sensorer på ett fordon kan leverera data om status, körbeteende, användning (tider/platser) och diagnosdata från motor/maskin.Data kan användas för trafiksäkerhet, förarsäkerhet, ruttplanering och effektiv användning av investeringen.
 3. Förarbeteende
  Systemet kan hjälpa förare med information kring kör - och vilotider, trafiksäkerhetsinformation (hastighet, körbeteende), köreffektivitet (ECO-driving).
 4. Hastighetshantering
  Hjälpa förare och beslutsfattare att se och följa upp så inga överträdelser görs, allt för att öka säkerheten för förare och medtrafikanter. De bästa systemen ger administratörerna en snabb återkoppling på eventuella hastighetsöverträdelser.
 5. Trafiksäkerhet
  Med systemet och de sensorer som finns i moderna fordon kan både förare och administratörer få feedback som möjliggör en ökad trafiksäkerhet. Det handlar mycket om att öka medvetenheten och träna på ett bra trafikbeteende som både resulterar i minskad bränsleförbrukning och ökad trafiksäkerhet.

Du läser mer om Fleet Management här.

Kontakta oss här  om du vill veta mer!