ABAX-MRakke-087

Fler företag ser vinsterna med förmånsbilar

Valet av förmånsbilar ökar bland företagen i Sverige. Anledningen är de ekonomiska vinsterna för både arbetsgivare och anställda. Möjligheten att stärka företagets marknadsprofil genom miljövänliga bilval är också en viktig del bakom trenden.

Dagens Industri rapporterar om utvecklingen som visar att användingen av förmånsbilar fortsätter växa i vårt avlånga land. Tanken med bilkonceptet är att det ska gynna både anställda och arbetsgivare, men det förutsätter givetvis att allt är i sin ordning. För de anställda är det ett billigt sätt att få använda en bil på och för arbetsgivaren genererar det nöjda och glada medarbetare. Dessutom får arbetsgivaren möjlighet att göra strategiska bilval för de anställda och sätta miljöaspekten i fokus, vilket blir allt mer viktigt i dagens samhälle. Valet av bilar, och en miljövänlig strategi i samband med det, är något som företagen sedan kan använda som en fördel i deras marknadsföring.

Körjournal för förmånsbilar

I samband med den här ökningen är det viktigt att komma ihåg vad som gäller när man använder förmånsbilar. För att det ska bli en billig och smart investering måste bilarna användas på rätt sätt och följa Skatteverkets riktlinjer. Just därför är det viktigt att ha en pålitlig körjournal att visa upp för Skattverket när de kommer för att kontrollera detta.

Vid en revision av Skatteverket kontrolleras det att drivmedlet har hanterats på rätt sätt. Har man inte en fullständig körjournal, eller saknar dokumentation som styrker att man har gjort rätt, riskerar man dessvärre en rejäl skattesmäll. För att undvika detta och vara trygg i sitt val av förmånsbil och sättet att hantera drivmedel på är den elektroniska körjournalen ABAX Triplog lösningen. Det är en smart GPS-funktion som registrerar alla bilresor automatiskt. Historiken sparas i vårt trygga system och finns tillgänglig för dig att hämta ut precis när du vill.

The difference is ABAX!