Fleet-management-system-aer-framtiden.jpg

Fleet management-system är framtiden

Nyligen rapporterades att 14.1 miljoner fordon i Europa förväntas vara uppkopplade med fleet management-system innan 2021

Men vad är fleet management-system och vad är det bra för?

Den vanligaste typen av fleet management-system är färdskrivare för lastbilar och bussar. Den typen används för att kontrollera att hastighetsbegränsningar och kör- och vilotider efterföljs. Men med dagens teknik kan man använda fleet management-system till mycket mer än så.

Det finns flera typer av system på marknaden som kallar sig fleet management-system eller FMS. Systemen kan användas för att samla in data om till exempel chaufförers körbeteende, bränsleförbrukning och fordonets geografiska plats. Med data man samlar in kan företagen bli effektivare, skapa bättre kundservice och förbättra körrutinerna.

Kan en elektronisk körjournal klassas som ett fleet management-system?

Dagens elektroniska körjournaler är väldigt tekniskt utvecklade. De har ofta inbyggd GPS-teknik och är uppkopplade via GSM-nätet – vilket möjliggör realtidskontakt. Elektroniska körjournaler har blivit så avancerade att de kan säljs som fleet management-system eftersom de idag kan erbjuda samma typer av funktioner.

Vår elektroniska körjournal ABAX Triplog erbjuder:

  • Automatisk körjournal
  • Live-karta över dina fordon
  • Spårning vid stöld
  • Servicemeddelande

Och mycket mer…