Firmabilar med gps skapar oro

Under det senaste året har positioneringstjänster för firmabilar exploderat. På flera håll har anställda reagerat och känt sig övervakade när bilarna utrustats med elektroniska körjournaler. Ett fall ska avgöras i Arbetsdomstolen.

Positionering öppnar många möjligheter för företagen att hålla koll på sina bilar. Det kan handla om allt ifrån att kunna skicka närmaste bil på uppdrag till att hålla koll på om exempelvis en ensamarbetande vakts bil blir stående still länge så att man kan skicka hjälp.

Ett annat exempel är körjournaler. I dag används ofta manuella körjournaler där den anställde ska fylla i olika tider, platser och milställningen i bilen. Men under det senaste året har elektroniska körjournaler börjat installeras hos en del företag. Där handlar det om att företagen och de anställda enklare ska få underlag för hur firmabilarna används om Skattemyndigheten begär det. Men i flera fall har de anställda reagerat starkt på att den firmabil de kör utrustas med gps.

Ett fall ligger hos Arbetsdomstolen sedan fackförbundet Byggnads för sju medlemmars räkning stämt Sveriges Byggindustrier och ett skånskt företag för att ha brutit både mot medbestämmandelagen och personuppgiftslagen när de installerade elektroniska körjournaler i företagets bilar.– Vi väntar på ett avgörande där, säger Leif Nyrell, ombudsman på Byggnads.

Han poängterar att de elektroniska körjournalerna som sådana inte är problemet utan att det handlar om det sätt som de införts på.– Det vi pekar på är att företagen måste informera de anställda om vad som gäller innan de inför sådana här verktyg. Det är inte alltid företagen klargjort det och det har förekommit fall där folk har avskedats för att de inte har följt regelverket – som de inte känt till, säger han.

Även från Datainspektionen trycks det på vikten av information.– Informera måste man alltid göra så att de anställda vet vad som samlas in och vem som kan ta del av det. När det gäller just elektroniska körjournaler så säger vi att det måste finnas ett samtycke från arbetstagaren innan det installeras i bilen. Om den anställde inte vill använda det ska det gå bra att använda en manuell körjournal, säger Oskar Öhrström, jurist på Datainspektionen.

Mathias Eliasson är vd för Abax, ett av de företag som säljer elektroniska körjournaler.– Det är viktigt att det här går till på rätt sätt så att de inte sätts in i smyg utan personalens vetskap, säger han.– Vi skickar alltid med Datainspektionens informationsblad om positioneringstjänser så alla ska se vad som gäller.Har ni varit lika bra att informera hela tiden? – Ja, vi har varit ganska noga hela tiden. Och min bild är att informationen gör att oron försvinner.

Du hittar artikeln här.