Effektivitet.jpg

Finanskrisen och hårdare konkurrens har gjort Fleet Management högaktuellt i Sverige

I efterdyningarna av den finansiella kris som vi upplevde för några år sedan och en allt hårdare konkurrens i många branscher, har vi fått ett ökat fokus på kostnadsbesparingar i företag. Genom teknologiska framsteg går det nu att effektivisera fordonsflottor och öka lönsamheten på transporter. Detta sammantaget har nu resulterat i att vi ser en kraftig tillväxt inom Fleet Management-området i hela Europa.

Kommersiella fordon en miljard-industri i Europa

Fordon, och då speciellt kommersiella fordon, spelar en betydande roll i den nationella ekonomin i de flesta europeiska länder, en bransch som omsätter mer än 250 miljarder Euro varje år. Marginalerna kan ibland vara låga och för att öka lönsamheten tittar företagen speciellt på kostnadsbesparingar och effektiviseringar med hjälp av ny teknologi; däribland Fleet Management System för fordonsflottor.

Fleet Management ökar lönsamheten

De främsta anledningarna till att välja ett Fleet Management System är de ekonomiska och lagreglerade aspekter som omgärdar användningen av fordon i kommersiellt bruk. Finanskrisen påverkade flera företag i Europa negativt men idag har det vänt för många, speciellt inom bygg - och transportbranschen. Även om tillväxtsiffrorna idag pekar uppåt så har företagen lärt sig betydelsen av att ha kontroll på kostnaderna efter krisen. Ett ständigt pågående arbete med att effektivisera och minska kostnader finns på agendan i de flesta företag idag.

Fleet Management - kostnadskontroll

Det blir speciellt aktuellt att ha kontroll på kostnaderna för kommersiella fordon då det ofta är en stor post i resultaträkningen. Ökade bränslekostnader har gjort det extra intressant att införa Fleet Management System. De flesta företag kan se minskade bränslekostnader på 10-20% och även minskade service – och underhållskostnader genom ökad effektivitet på transporter och rutter. Dessa besparingar är en starkt drivande faktor i beslutet att satsa på Fleet Management System.

Färdskrivare och Fleet Management

En annan viktig faktor som driver på användandet av Fleet Management System är digitala färdskrivare. Ett antal aktörer levererar idag digitala färdskrivare som underlättar hanteringen av datan för kör - och vilotider från lastbilar och tyngre fordon och som sparas på servrar och molnbaserade tjänster. Idag är tillgängligheten till denna information betydligt bättre för alla som behöver komma åt den, det sparar mycket tid oavsett hur stor fordonsflotta företaget har.

Fleet Management är framtiden för kommersiella fordon

Sverige är en av de marknader som ligger långt fram i användandet av modern fordonsteknologi och välutvecklade system för att hantera fordonsflottor. En stor andel av både tyngre och lättare kommersiella fordon hanteras idag av Fleet Management System.