Van driving on main road

Fackförbund vill sätta stopp för en effektivare arbetsplats

I det här fallet handlar det om ett företag på en mindre ort i Sverige. I dagsläget har man problem med bristande logistik - och vill därför införa ett system för att effektivisera och förenkla arbetet.Lagen säger ja. Fackförbundet säger nej. Hur ska man då agera som företag?

Att få ett bra flow i företaget är något alla strävar efter. Det ska gå snabbt, vara enkelt, effektivt och bekvämt. I vissa processer är det svårare att uppnå - i andra finns verktyg man kan införskaffa för att göra det väldigt enkelt. När det kommer till logistik, fördelning av resurser, klagomålshantering och kundservice så kan man lösa det enkelt med en ABAX i sina företagsbilar. Man kan se vem som är närmast vid akutuppdrag, lösa frågor som "hur lång tid tar det tills han är här?" och "Hon fakturerade tre timmar men var bara här två?", direkt i telefon med kunden. Det låter väl bra? Men får alla företag verkligen ha det? Får man ha en kartbild där man ser alla sina bilar i en karta?

Ska vi titta i lagen är det ganska klart. Man gör en intresseavvägning enligt Personuppgiftslagens 10 § för att se om behandlingen är godkänd. Man väger alltså intrånget i individens integritet mot vinsten företaget gör. För ett vanligt snickeri/elfirma så skulle jag säga att företagets intresse väger tyngre i majoriteten av fallen.

Så man har stöd i Svensk lag, men räcker det? Fackförbunden hävdar att det inte gör det. De hänvisar till kollektivavtal som säger att man ska överväga och använda det minst integritetskänsliga systemet för att ingen ska känna sig övervakad. Med andra ord, att till exempel vid akutuppdrag, behöva ringa runt till de anställda – detta eftersom att fackförbunden hävdar att företaget inte gör en så pass stor vinst för att detta behövs införskaffas. Men är det fackförbunden som ska få bestämma i ett sådant här läge? Borde inte företaget veta bäst själva ifall de gör en effektiviseringsvinst genom att införskaffa ett sådant här system?

För mig är det ganska uppenbart. Ingen ska kunna sätta sig över Svensk lag. Det här systemet förenklar arbetet för både arbetstagare och arbetsgivare och borde vara ett ärende arbetsgivaren kan bestämma helt själv i. Eller, vad säger ni?

/Teo