skarmavbild_2014-06-23_kl__08_06_42

Enkät: Finländare skattefuskar med arbetsgivarens bil

Finländare kringgår skatter genom att köra privata resor med bilar som ägs av arbetsgivaren.

Det visar en enkät som nätverket för intelligent trafik ITS Finland låtit göra. Över hälften av dem som besvarade enkäten sade att de ibland använde företagets nyttofordon för att sköta privata ärenden och av dessa sade hälften att de inte antecknar det i körjournalen.

Undersökningen är bara riktgivande eftersom bara 370 personer med tillgång till ett nyttofordon som ägs av arbetsgivaren besvarade enkäten som gjordes av Taloustutkimus.

Nyttofordon är bilar som inte är tjänstebilar. Om man använder ett nyttofordon för privata ändamål måste man betala skatt för det. Körjournalen ska innehålla information om körningarna och används till exempel i skattedeklarationen.

Baserat på sin enkät bedömer ITS Finland att samhället kan gå miste om upp till 200 miljoner euro i skatter om året på grund av fusk med nyttofordonen. På skatteverket har man inte gjort motsvarande kalkyler men säger att oegentligheter uppdagas varje år och leder till kvarskatter på flera miljoner euro.

Enligt ITS Finland kan dolda privatkörningar med nyttofordon ge en arbetstagare kvarskatter på tiotusentals och arbetsgivare upp till hundratusen euro. Ledande juristen Matti Merisalo på Skatteverket säger att det är möjligt om kvarskatten gäller flera år.

Du kan läsa hela artikeln här.