ABAX-iot2-1.jpg

En titt på 2021 års trender inom telematik

2020 var ett år som ställde flera branscher inför både utmaningar och möjligheter. Vår bransch och ABAX - Europas näst största telematikföretag - är inget undantag. I denna text beskriver vi några av telematiktrenderna under 2021!

Förbättrade rutter och optimering är viktigare än någonsin

Under 2020 exploderade e-handeln bland privatkunder, vilket gjorde att behovet av transporter och logistiktjänster ökade kraftigt. Vinnarna var de företag som redan hade väl etablerade rutiner för leveranser på plats. Och de företag som anpassade sig snabbt och lyckades tillfredsställa kundernas nya, skyhöga serviceförväntningar är värda en eloge. 

ABAX förväntar sig att effekterna av pandemin och de förändringar som den har fört med sig med ökad e-handel och ökade förväntningar på transportföretagen kommer att fortsätta under 2021. Vi tror också att telematikbranschens effektiva rutter och optimeringslösningar kommer att vara viktigare än någonsin framöver, både för små och stora transport- och logistikföretag.

More details of historic trips in map
Improve routes by analyzing historic trips

Ökade servicekrav på telematikföretag

Under 2020 blev det allt svårare att hålla fysiska möten. Trots det har klienterna samma förväntningar på service och uppmärksamhet. Detta gäller även inom telematikbranschen, där flera företag nu investerar i digitala möten och videokonferenser. ABAX kundservice är öppen dygnet runt, alla dagar i veckan. Förutom att vi alltid är tillgängliga på telefon och via e-post arrangerar vi nu också produktiva, digitala möten av hög kvalitet för att bistå våra kunder på bästa sätt. Det är en trend som vi tror kommer fortsätta under 2021.

Nya sätt att se på telematik

När hela arbetsplatser, städer och länder stängde ner under 2020, tvingades många att prova och lära sig använda nya, digitala mötesplattformar som exempelvis Teams. Det innebar också att nyfikenheten ökade och att tröskeln sänktes för att bekanta sig med olika telematiklösningar. Många har med andra ord upptäckt att man med hjälp av relativt enkla tekniska lösningar kan göra arbetet och verksamheten mer effektiv.

Under 2020 blev telematik viktigare än någonsin inom många branscher. Vi erbjuder lösningar som hjälper dig att digitalisera den dagliga verksamheten, optimera leveransrutterna och sist men inte minst – som gör det möjligt för dig att styra ditt transportföretag från hemmakontoret!

McKinsey publicerade nyligen fakta som visar att e-handeln under en tremånadersperiod 2020 växte lika mycket som under tio år dessförinnan. Och ändå vill kunderna ha sina varor ännu snabbare. Frågan är hur en sådan ökning i fraktvolym påverkar miljön? Med telematik kan du mäta hela fordonsparkens utsläpp, minska fordonens tomgångskörning och lägga upp smartare rutter vilket ger lägsta möjliga bränsleförbrukning. ABAX förväntar sig alltså att telematik kommer att bli allt viktigare i framtiden – inte bara som ett stöd till nya elektriska fordonsflottor, utan också för företag som strävar efter att göra den traditionella fordonsflottan så grön som möjligt. 

Företag investerar igen

Under 2020 var det många transport- och logistikföretag som drog ner på investeringarna och projekten, och i vissa fall lades de på is. Det faktum att flera vaccinationsprogram inleddes under 2021 har gett nytt hopp inom många branscher. Vi förväntar oss alltså att företag kommer att återuppta investeringarna i fordonsflottor och telematikprodukter för att effektivisera och optimera verksamheten och på så sätt få avkastning på investeringarna under 2021.

Två ord som beskriver utvecklingen av människors sätt att leva 2020 på ett mycket bra sätt är effektivitet och automatisering.

McKinsey

Orden automation och effektivitet ger en bra beskrivning av det sätt på vilket vi förändrat vårt boende och liv under 2020. Vi ödslade inte tid på att resor, vi höll videokonferenser i stället. Vi ödslade inte tid på att pendla, vi byggde hemmakontor. Och sist men inte minst – vi slösade inte tid på att åka till affären, vi handlade online i stället. 

När vi börjar närma oss slutet av denna pandemi kommer sannolikt en del av våra gamla sätt att bo och arbeta att återgå till det normala. Men när det handlar om effektivitet och automation, finns det skäl att tro att vissa av de förändringar vi tvingats till under 2020 är bestående. Inte bara under 2021 utan även i framtiden. 

 

*Källa 

McKinsey-rapport

Kontakta mig

En av våra medarbetare kommer att kontakta dig på det nummer du anger.

Ring mig