Greener fleet with ABAX

En grönare flotta får verksamheten att växa

ABAX Triplog är en fantastisk produkt som minskar de energirelaterade kostnaderna. Och inte bara det – den gör ditt företag, din fordonsflotta och dess anseende grönare.

Kunder och företag förväntar sig och har behov av kostnadseffektiva energilösningar för att vara konkurrenskraftiga i dagens ekonomi. Till följd av detta ökande behov efterfrågar många industrier lösningar som tar deras transportsystem till en ny nivå. Kan du som företagare eller chef för en fordonsflotta, hålla kontroll över bränsleförbrukningen och vet du hur du kan övervaka hur ofta företagsfordonen gör otillåtna stopp eller går på tomgång onödigt länge? 

Utmaningen

För de flesta organisationer, är energikostnaderna den viktigaste faktorn för att företaget ska växa på ett hållbart sätt. Myndigheter och allmänheten har särskilt stora förväntningar på transportrelaterade företag att hitta sätt att minska utsläppen av växthusgaser.
Även om det är en komplex fråga kan ABAX Triplog bidra till detta på ett effektivt och snabbt sätt, med hjälp av ett system som ger tillförlitliga rapportuppgifter år för år. 

Tilläggstjänst: Lugnare körning kan minska företagets bränslekostnader och utsläpp

 

Hur mycket du kan spara

Brittiska företag med mer än 250 anställda, en årlig intäkt på mer än 36 miljoner GBP eller en balansräkning på mer än 18 miljoner GBP, kan vara skyldig att lämna in årlig utsläppsrapportering enligt lagen Streamlined Energy and Carbon Reporting (redovisning av energi- och koldioxideffektivitet). Organisationer som uppfyller två av dessa tre kriterier måste lämna in en årlig rapport om energiförbrukning och koldioxidutsläpp. 

ABAX Triplog ger ett försprång

Allt detta är möjligt med ABAX Triplog, som har en bedrägerisäker lösning som säkerställer korrekt och oförfalskad rapportering. Det betyder inte bara att företagets fordon och maskiner är bättre utrustade för att ge rätt utsläppsrapporter, du får också tillgång till den information du behöver för att kontrollera och minska utsläppen. 

Denna data kan användas på ett smart sätt och skapa positiva berättelser som du kan dela med dig av till kunderna och som bidrar med en ny inspirerande aspekt i de anställdas dagliga arbete. 

 • Fordonsflottans effektivitet
 • Lägre bränsleförbrukning
 • Rapportering av CO2-utsläpp
 • GDPR-säker fordonsspårning
 • Hantering av fordonsflottan – övervakning av fordonsanvändningen
 • Uppförande i trafiken
 • Hantering vid användning av privatbilar i tjänsten
 • Användning av utrustning

Allt om ABAX sociala ansvar

Fem tips för rätt klassificering av resor och färre icke tillåtna resor för att minska företagets utsläpp

 1. Minska den icke tillåtna användningen. Med ABAX Triplog kan du se om fordonen använts för icke tillåtna resor, så att du kan vidta åtgärder för att minska bränslekostnaderna och de koldioxidutsläpp som detta för med sig.
 2. Se till att alla förare använder ABAX Driver App så att de enkelt kan ange när resan är privat eller i tjänsten med den smidiga vippfunktionen.
 3. Logga in i kartfunktionen där du kan omdirigera förarna i realtid för ökad effektivitet i fordonsflottan. Du har tillgång till detaljerade körrapporter (Vehicle Utilisation) för alla fordon. 
 4. Du får tydlig information över varje enskild förares uppförande i trafiken (Driving Behaviour Score), som både registrerar incidenter och tomgångskörning, vilket orsakar onödiga utsläpp och ökade bränslekostnader.
 5. Om du övervakar maskiner kan du se rapporter som ger en tydlig översikt över driftsloggen (Usage Log) för varje enskild utrustning. 

Visste du att ABAX investerar i ett återbeskogningsprojekt i samarbete med WeForest?

Rapporteringsplikt

SECR Reporting är obligatorisk för större företag, men även mindre fordonsflottor kommer sannolikt att falla under liknande myndighetsbestämmelser i framtiden. Företagen kommer att tvingas redovisa utsläpp från företagsägda fordon och utrustning, samt vilka åtgärder som vidtas för att minska verksamhetens miljöpåverkan. 

Dessutom blir kunderna allt mer medvetna om behovet av förändring. Lojalitet med och intressen för varumärken som tar ansvar och delar med sig av sina erfarenheter är en trend som växer allt starkare inom den gröna ekonomin. 

Vilka utsläpp bär du ansvar för?

 • Bränsle till företagsbilar i yrkestrafik
 • Bränsle till den fordonsflotta som du driver i yrkestrafik
 • Bränsle till privat-/hyrbilar i yrkestrafik (inklusive bränsle som anställda begär ersättning för vid transporter i tjänsten)
 • Bränsle till privatflygplan, fordonsflottans flygplan, tåg, fartyg eller borrplattformar som du driver
 • Transporter inom anläggningen som exempelvis gaffeltruckar

Kontakta mig

En av våra medarbetare kommer att kontakta dig på det nummer du anger.

Ring mig