Elfoeretag-friades-fraan-Skatteverkets-upptaxering-av-yrkesbilarna.jpg

Elföretag friat från upptaxering

I Skatteverkets texter står det tydligt att en anställd endast kan ha ett tjänsteställe per anställning. Men när de besökte ett elföretag lät det annorlunda. Skatteverket påförde företaget arbetsgivaravgifter – och det skulle krävas flera överklaganden före företaget blev friat.

Historien handlar om ett elektrikerföretag. Ett helt vanligt elektrikerföretag. Precis som så många andra av kollegorna i branschen utförde de konsultuppdrag för olika arbetsgivare – på olika platser och under olika lång tid. Samtliga elektriker som var anställda hos företaget hade under tiden flera olika uppdragsgivare och enligt inkomstslattelagens 12 kap 8 § bör de därför anses ha bostaden som tjänsteställe. Men Skatteverket höll inte med. De hävdade istället att varje uppdragsgivares lokal medförde ett nytt tjänsteställe. Resorna mellan bostaden och de olika tjänsteställena ska då räknas som arbetsresor och därmed beskattningsbara.

Konflikt kring tjänsteställe

Bolaget överklagade Skatteverkets beslut till Förvaltningsrätten. De hävdade att Skatteverkets bedömning var korrekt. Bolaget överklagade igen. Denna gång till Kammarrätten – där även de ansåg att Skatteverkets bedömning var korrekt.  Efter en tredje överklagan togs ärendet upp i Högsta förvaltningsdomstolen. Där blir bedömningen annorlunda. Samma lagtext granskas – men utfallet blir annorlunda. Istället för att se de olika uppdragsgivarna som tjänsteställen menar högsta förvaltningsdomstolen att dessa endast är arbetsplatser. Detta innebär att definieringen av vart elektrikerna har sitt tjänsteställe blir något problematisk. De har ingen fast punkt de återkommer till som kan klassas som tjänsteställe. Då, enligt inkomstskattelagen, skall tjänstestället vara i hemmet. Högsta förvaltningsdomstolen fastslog att bolagets överklagan skall bifallas.

Summa summarum av detta. Frågor kring yrkesbilar, och framförallt definieringen av tjänstestället är inte alltid så lätt som man önskar. Inte ens för Skatteverket.