bil Gps

Ekonomi viktigaste faktorn vid val av företagsbil

Miljömässiga hänsyn kommer först på tredje plats enligt ny undersökning gjord hos fleet managers i 200 svenska företag.

Fleet managers rankar ekonomi högst vid val av företagsbilI undersökningen som nyligen genomförts av Volkswagen Group Sverige, rankar företagens inköpare/ fleet managers ekonomi som den viktigaste faktorn vid val av företagsbilar.Miljö kommer på tredjeplats efter säkerhet på andra plats.

- Slutsatsen är att 2030-målet om fossiloberoende fordonsflotta inte kommer att uppnås av sig själv.Idag är mer än 90 procent av nybilsförsäljningen bilar som drivs med bensin eller diesel.Det behövs starkare styrmedel för att åstadkomma en omställning, säger Claes Jerveland, VD för Volkswagen Group Sverige.

Han menar att man inte kan lasta företagen och deras fleet managers för att de agerar ekonomiskt rationellt. Ekonomi och miljöanpassning hänger därför ihop.Utan styrmedel som gör fossilfria alternativ ekonomiskt attraktiva riskerar dessa alternativ att spela en blygsam roll.

- Det behövs tydliga incitament som får upp intresset för bilar som kan drivas fossilfritt. Idag råder stor osäkerhet om det regelverk som ger lägre förmånsbeskattning för miljöbilar.Om det inte förlängs efter 2016 så saknas styrmedel som är effektiva för företagsmarknaden som är lejonparten av nybilsförsäljningen.Enda sättet att ta ansvar för 2030-målet är att förstärka styrmedlen istället för att fasa ut dem, säger Claes Jerveland.Fleet managers har oväntat stort intresse för laddhybrider- En ljusglimt i undersökningen är att företagsmarknaden och fleet managers har ett oväntat stort intresse för laddhybrider, trots att dessa precis börjat lanseras på marknaden.Vi tolkar att man gillar kombinationen av förnybar eldrift och förbränningsmotorns räckvidd, avslutar Claes Jerveland

Det nya styrmedel, bonus-malus, som regeringen vill utreda kommer inte att bli ett effektivt styrmedel för valet av företagsbilar. De som kör en tjänstebil kommer inte att påverkas av bonus-malus, till skillnad från förmånsbeskattningen som har en direkt betydelse för tjänstebilsförarens egen plånbok.

-  Vårt budskap till politikerna är därför att bonus-malus är intressant för privatkunderna, men det kan inte ersätta reduktionen av förmånsvärdet på den viktiga företagsmarknaden, säger Claes Jerveland.Minskade ekonomiska incitament dödar E85 bilarUndersökningen visar att det i princip helt saknas intresse för E85-bilar på företagsmarknaden, medan det finns ett litet intresse för gasbilar.

- E85-bilens död på företagsmarknaden bekräftar sambandet mellan ekonomi och vilka bilar man väljer.Staten har via minskade incitament förstört intresset för E85-bilar. Det är viktigt att det misstaget inte upprepas.

Fakta om undersökningen

Volkswagen Group Sverige har pratat med 212 personer ansvariga för bilflottor i företag med minst 20 tjänstebilar eller bruksbilar.De tillfrågade inköpscheferna representerar fordonsflottor med totalt över 30 000 företagsbilar.Undersökningen genomfördes i maj 2015. Mer resultat från undersökningen presenteras efter sommaren.

Du kan ladda ner artikel här

Här kan du läsa mer om ABAX Fleet Managent