tax-guide.jpg

Det finns sällan bara svart eller vitt hos Skatteverket

Skatteverkets bedömning kring bilresor kan vara klurig. Läs mer här.

När Skatteverket gör bedömningar gör de det oftast utifrån en helhetsvärdering och en tolkning utifrån olika scenarier. Det finns ibland många alternativ att förhålla sig till. Många uppfattar detta som luddigt.

Om man till exempel läser SKV 353 utgåva 3, Traktamenten m.m. i Byggnadsbranschen är det lätt att tolka fel om man läser på fel ställe.

Tjänsteresa eller privatresa?

Vi har till ibland diskussioner om skillnaden på tjänsteresa och privatresa med våra kunder. Senast hade vi en diskussion om resor mellan tillfällig bostad och tjänsteställe. Det har ganska tydligt beskrivits på sidan 9, men slutar du läsa på sidan 7 kan man få ett helt annat intryck och svar på problemställningen. Därför gäller det att vara på det klara med vad du vill ha reda på och ställa frågan därefter.

Reglerna kan med andra ord tillämpas på olika sätt utifrån hur ni jobbar.