Det-aer-inte-det-traditionella-anvaendningsomraadet-foer-vaar-koerjournal.jpg

Det är inte det traditionella användningsområdet för vår körjournal

ABAX elektroniska körjournal har fått stor uppmärksamhet som spårningsutrustning vid helgens dramatiska händelse med den stulna minibussen. Men det är inte första gången företag har haft stor hjälp av en elektronisk körjournal.

Förra helgens händelse med två män som spårar företagets stulna minibuss med hjälp av bussens installerade elektroniska körjournal, har uppmärksammat hur elektroniska körjournaler även kan användas vid akuta och inte sällan kritiska händelser.

Inte huvudfunktionen

- Att kunna spåra stulna bilar med hjälp av den elektroniska körjournalen är en tacksam extrafunktion. Men det är inte det traditionella användningsområdet för vår elektroniska körjournal, berättar Mathias Eliasson, VD, ABAX Sweden AB.

ABAX elektroniska körjournal ABAX Triplog säljs i första hand för att effektivisera och skattesäkra kundernas bilparker. Skatteverket behöver dokumentation vid bedömning av bil- och drivmedelsförmån och därav finns ett stor behov av en smidig körjournalslösning för fordon som används i tjänst. Men ABAX Triplog möjliggör flera funktioner för kunden. Bland annat spårning av fordon som misstänks vara stulna eller vid sökandet efter försvunna personer.

Används vid krissituationer

- Detta är något vi ser händer återkommande. För några månader sedan lyckades man spåra och rädda en person som fått diabetesanfall och kört av vägen. Så det är inte första och tyvärr inte sista gången man har användning av spårningsfunktionen i kritiska lägen, fortsätter Mathias.

- Vid just stölder av fordon har vi flera exempel på när man med hjälp av körjournalen har lyckats spåra de stulna fordonen. Det är absolut en funktion som inte ska underskattas när man utrustar sina bilar med elektronisk körjournal, menar Mathias.

Flera produkter inom spårning

ABAX utvecklar och levererar ledande teknik inom telematik och IoT. Förutom elektroniska körjournaler erbjuder ABAX även ABAX Equipment Control med GPS-spårning. Lösningar både för att spåra större maskiner och utrustning, men även mindre utrustning och verktyg med hjälp av den senaste produkten ABAX Mini.

 

För mer information om ABAX och ABAX produkter:
Mathias Eliasson, VD, ABAX Sweden AB, +46 769 489 659, mae@abax.no