fordonskontroll-och-fleet-management-kommer-oeka-i-framtiden.jpg

Den europeiska fordonsmarknaden förväntas göra en dubblering till år 2020

En ny forskningsrapport från Berg & Insight visar att fordonsanvändare på den europeiska marknaden för fleet management kommer att dubblas från dagens 5,3 miljoner (Q4, 2015) till 10,6 miljoner användare till år 2020.

Företag i Europa som hanterar kommersiella fordon och flottor med tungtrafik omfamnar den digitala eran som aldrig förr. Trenden är tydlig; de rör sig bort från manuella, tidsödslande rutiner och mot digitala, papperslösa lösningar. En ny rapport från Berg & Insight talar för att den europeiska marknaden för fleet management-system förväntas vara dubblad till år 2020.*

Det finns flera anledningar till denna avsevärda ökning. Det totala antalet kommersiella fordon i Europa växer samtidigt som branschens genomslag i varje land fortsätter att stiga. Detta stöds till stor del av en ökad IT-mognad i de olika nationella marknaderna, likväl som ett generellt ökat fokus på att arbeta i linje med de EU-regler och riktlinjer som medföljer när man äger fordon som används i kommersiellt bruk.

I efterdyningarna av den senaste finanskrisen under 2000-talet har företagens fokus på kostnadseffektivitet ökat. Detta tillsammans med ett stigande intresse för hur fleet management-system bäst kan lösa olika problem som företagare står inför, t.ex. ökade bränslekostnader, logistisk effektivitet samt förar – och trafiksäkerhet.

Rapporten från Berg & Insight understryker det faktum att den europeiska marknaden har gått in i en period med stark tillväxt i nästintill alla branscher, och allt tyder på att de bara kommer att fortsätta öka under den närmaste framtiden. Detta gäller speciellt marknaden i Central – och Östeuropa som nu upplever en tillväxttakt på över 25-30 procent; med starkt understöd av ett lågt genomslag i marknaden.

Nya internationella uppstickare, så som telematikbolaget ABAX, har klivit upp som en av de snabbast växande aktörerna, och utmanar nu företag som Masternaut Microlise och TomTom om marknadsandelarna. De stora spelarna ökar onekligen sin bit av kakan – även om det inte är i närheten av den takt som snabbväxande branschaktörer som ABAX håller. Kapplöpningen mot positionen som marknadsledare av Eftermarknadssystem tätnar. Slutstriden kan avgöras mellan snabb vs långsam lika gärna som mellan stor vs liten.

Om Fleet management-system

Ett fleet management-system definieras som en telematisk lösning som sträcker sig från allt mellan GPS-spårning till avancerade system för fordonsstyrning som integrerar dataloggning, satellitpositionering och data från fordonen. Denna information kan du sedan tillgå i ett system där du har full översikt över dina fordon och din utrustning.

Källa

*Berg & insight - Fleet Management in Europe M2M Research Series 2016 - www.berginsight.com