bild till blogg

Bilpolicy eller körkort - vad är viktigast?

Hon hade inget körkort och för dålig hälsa för att köra bil. Han hade en bilpolicy men inga bra körjournaler. Båda fick revision - gissa vem som klarade sig?

Han är företagsledare för ett vårdföretag. Har två bilar och en klinik. Bilarna används i största del till att frakta labbprover, skjutsa patienter och liknande. Nycklarna, de förvaras inlåsta i ett skåp - och bilarna får endast användas under arbetstid. Körjournaler förs, men kanske inte fullt enligt Skatteverkets rekommendationer. Företagets bilpolicy säger även att privat körning är totalt förbjuden.

En dag kommer Skatteverket på besök. Revision av bilparken. Nycklarna är som sagt inlåsta under den tid då det inte finns någon tjänstgörande anställd som ska nyttja bilen. Dispositionsrätten är ytterst begränsad, om ens det, knappt existerande. Skatteverket vill se körjournalerna som inte alls är ifyllda enligt de rekommendationer som finns. En utredning om eftertaxering börjar. Dispositionsrätten är svår att fastslå - det är svårt att veta vem som har kört bilen och vilka som ska påföras bilförmån. Skatteverket trycker på. Att man har två bilar för den här kliniken är för Skatteverket ett antagande att bilarna används felaktigt, det behövs inte två bilar menar man. Men vem har kört? Slutsatsen blir att företagsledaren har dispositionsrätt. För som företagsledare har man alltid, genom sin roll i företaget, dispositionsrätt. Skatteverket kräver upptaxering på bolaget.

Bolaget överklagar

Hon är anställd i ett företag. Har inget körkort och ett hälsotillstånd som gör att bilkörning kanske inte är att föredra. Företaget köpte i December månad i en ny bil som skulle användas av de anställda i verksamheten - bland annat damens son som även han arbetar för bolaget.

En dag kommer Skatteverket på besök. Revision av bilparken. Bristfälliga körjournaler och inga andra bevis styrker att bilarna inte använts privat i mindre än ringa omfattning kan frammanas av företaget. Skatteverket påför bilförmån.

Hon utan körkort och dåligt hälsotillstånd överklagar.

En av dem åker fast. En av dem klarar sig.

I den friande domen förklaras att företaget har gjort sannolikt att bilen/bilarna inte används privat, bland annat genom att det är förbjudet. Man kan inte fastställa vem det är som har kört bilarna - och någon personbeskattning blir då svår att tillägga.

I den fallande domen kan det inte visas att bilen använts korrekt av alla anställda. Med dispositionsrätt innebär inte att man själv måste köra bilen, utan det räcker med att man har närstående som kan framföra fordonet åt en, för att dispositionsrätt ska finnas.

Vårdbolaget frias alltså. Damen utan körkort och med dåligt hälsotillstånd fälls och blir upptaxerad.

Det räcker alltså med att man har en närstående på ett företag som har rätten att köra bilen för att du ska åka på en skattesmäll vid en revision. Men summa summarum av det här - hade de båda bolagen haft ABAX installerat hade detta inte ens blivit några problem. Då hade de sluppit rättsprocesserna och hela historien hade varit över på mindre än en förmiddag. Så vare sig du har nycklarna inlåsta i ett skåp, en bilpolicy som förbjuder privatkörning så behövs ABAX. För att gå igenom en lång och krånglig rättsprocess tar tid. Väldigt lång tid. Och som vi alla vet, tid är pengar.

Tills vidare

/Teo Rothman