shutterstock-papper.jpg

Bilavtal med den anställde ger inget skydd mot upptaxering

Trots att du har ett skriftlig bilavtal med dina medarbetare är det inget garanti mot en upptaxering vid en skatterevision som misstänker felaktig bilanvändning.

Är du en av dem som har ett skrivet avtal med dina anställda om att inte använda företagsbilen privat?

Då kan det också ha sig så att du har en uppfattning om att du och dina anställda är skyddade mot upptaxering vid en skatterevision.

Att ha skrivit ett sådant avtal är bra, men inte tillräckligt. Det bevisar ju inget, om du inte har en skriven dokumentation på alla körningar.

Skatteverket tillämpar nämligen en, vad de kallar för "omkastad bevisbörda", en så kallad presumtion om att du använder företagsbilen privat så länge som du inte kan bevisa att du inte gör det. Om man ska hårddra det, så utgås det alltså ifrån att du "fuskar" tills motsatsen har bevisats.

Skatteverket rekommenderar körjournal

Skatteverket rekommenderar en noggrant förd körjournal som bästa bevismedlet, men de gör alltid en helhetsbedömning där ett skrivet avtal ingår som en av 4 punkter:

  1. Den anställde har enligt avtal med arbetsgivaren inte rätt att utnyttja bilen för privata resor.
  2. Bilen ställs upp hos arbetsgivaren under den anställdes sjukdom, semester och annan längre ledighet.
  3. Den anställde har privat ägd(a) bil(ar) som motsvarar familjens inkomster och behov.
  4. Den anställde styrker med färdskrivare, körjournal eller dylikt att bilen endast utnyttjats för resor i tjänsten och i förekommande fall privata resor i ringa omfattning.

Skatteverket 1990-07-02, dnr D19-735-90.

Punkt 4, att använda en pålitlig körjournal, anses alltid som starkaste bevismedlet.