Tax-Calculator.jpg

Är inte skattejurister och revisorer uppdaterade kring körjournaler?

Det är oroväckande när våra kunder får felaktig information om körjournaler.

- Revisorn har sagt att jag inte får stanna på vägen hem. Med jämna mellanrum får vi höra detta från oroliga kunder. De har då ringt Skatteverkets upplysning eller pratat med sin revisor.

Här om dagen fick jag höra om en Skattejurist som höll föredrag om regler kring körjournaler. Han rekommenderade en hel företagskedja att inte sätta in elektronisk körjournal eftersom informationen där var så tydlig (!).

Elektronisk körjournal

I en elektronisk körjournal finns endast den informationen som Skatteverket kräver att ska finnas i "en noggrant ifylld körjournal". Skillnaden är att den elektroniska körjournalen alltid är korrekt, medan den manuella är beroende av den mänskliga faktorn, vilket innebär risk för fel och därmed stora ekonomiska konsekvenser.  Stod Skattejuristen där och uppmuntrade folk att göra fel?

Samma skattejurist hade även varit mycket tydlig med att det inte är tillåtet att göra några stopp på resan.

Reglerna är i detta fallet klara och finns att läsa på Skatteverkets hemsida: (Se punkt 2.2 Definition av bilförmån längst ner på sidan 4 och början på sidan 5 i länken).

Om du har dispositionsrätten till företagets bil, en så kallad yrkesbil eller servicebil, så får du endast använda den privat i ringa omfattning. Med ringa omfattning menas 10 tillfällen och 100 mil.

Är du däremot på tjänsteresa och gör korta stopp på vägen, anses inte dessa resor som privata, om stoppen endast innebär en kort omväg.